Door Johanna Koster


Spreekuur­­locaties Jonx: drempel­­verlagend werken


Jonx Ambulant biedt in Noord-Nederland voor (hoog)­gespecialiseerde GGZ-behandelingen aan kinderen, jeugdigen en hun gezinnen. Jonx-teams zitten op verschillende locaties in de provincie Groningen: Delfzijl, Winschoten, Groningen, Hoogezand en Stadskanaal. Onlangs zijn er spreekuur­locaties aan toegevoegd. Ze zijn ontstaan vanuit de wens om dichter bij de mensen te zijn, in bijvoorbeeld Ter Apel.


Ter Apel

Recent zijn er ook Drentse spreekuurlocaties aan toegevoegd in Roden, Nieuw-Buinen en Assen.
Lotte de Voigt: ‘De spreekuurlocaties zorgen ervoor dat mensen die bijvoorbeeld weinig geld hebben, geen beschikking over een auto of nog niet oud genoeg zijn om auto te rijden, gemakkelijker een gesprek kunnen hebben. Het is laagdrempeliger, maar biedt ook service naar onze cliënten.’
Mirjam Tadema (Ter Apel), Iris Smittenberg (Assen), Merienke van Hulzen (Nieuw-Buinen) en Laura Kruze (Roden) zijn gestart op een spreekuurlocatie.

Waar zijn de spreekuurlocaties?
Iedere spreekuurlocatie is op zijn eigen manier tot stand gekomen. Aan het team in Stadskanaal is de vraag gesteld wie eventueel een bepaalde locatie wilde gaan opzetten. Voor de cliënten in Ter Apel en Nieuw-Buinen ging het om het bedienen van bestaande cliënten. Jonx bedient ook cliënten uit Drenthe, vandaar dat ook in Drenthe spreekuurlocaties zijn opgezet. Teamleider Lotte de Voigt heeft onderzoek gedaan en geschikte gespreks­ruimtes gevonden. In Roden en Assen werden nieuwe locaties gevestigd waarvoor nieuwe cliënten zijn geworven. In deze regio waren ook andere Jeugd GGz-instellingen gevestigd. Door de toevoeging van Jonx werd het mogelijk voor cliënten en verwijzers om een keuze voor een organisatie te maken op basis van specialisme en werkwijze.
Sommige spreekuurlocaties zijn gevestigd in panden waar ook andere zorgverleners, zoals een huisarts en het sociaal team, werkzaam zijn. Dit zorgt voor kortere lijnen.
Naast de spreekuurlocaties is Jonx ook zichtbaar en werkzaam op bepaalde momenten binnen verschillende schoolgemeenschappen (zoals SBO, Praktijkonderwijs). Ook dan is het voordeel voor de cliënt dat de drempels laag zijn voor behandeling en dat er een goede samenwerking bestaat tussen ketenpartners.


Het collegiaal overleg en contact wordt soms gemist


Bitatio atus blabo


Nieuw Buinen

Hoe zien de spreekuurlocaties eruit?
•In Ter Apel wordt gebruik gemaakt van de spreekkamer van het consultatiebureau. Dat is prettig omdat er kindvriendelijk materiaal aanwezig is.
•In Nieuw-Buinen wordt gebruik gemaakt van een ruimte binnen het multifunctionele centrum waar ook huisarts en sociaal team werkzaam zijn.
In Roden is een ruimte gevonden bij een accountantsbureau. Dit bleek niet ideaal. Daarom is ervoor gekozen om binnenkort te verhuizen naar een aparte ruimte met een eigen wachtkamer. De eigenaar van het pand heeft hier fijn in meegedacht.
In Assen wordt ook gebruik gemaakt van kantoorruimte, maar met een eigen ingang en wachtkamer. Dit is een prettige en rustige werkplek.

Zijn er ook nadelen aan de spreekuurlocaties
?
Naast de voordelen voor cliënten, verwijzers en Jonx medewerkers zijn er ook nadelen aan de spreekuurlocaties. Zo is het niet altijd prettig om in je eentje op een locatie te werken. Het collegiaal overleg en contact wordt soms gemist. En je voelt je in je eentje ook kwetsbaarder als het om bijvoorbeeld agressieve of onvoorspelbare problematiek gaat. Daarom is het prima dat het maar om een dagdeel in de week gaat dat iedere spreekuurlocatie bezet wordt.
Voor cliënten is het nadeel dat zij afhankelijk zijn van de kennis en mogelijkheden van die ene behandelaar op de spreekuurlocatie. Dus mocht er toch meer nodig zijn, bijvoorbeeld een andere vorm van therapie of medicatie, dan zal er alsnog gereisd moeten worden naar een hoofdlocatie van Jonx.

Wat zijn aanbevelingen als het om spreekuurlocaties gaa
t?
De kracht van het bestaan van een spreekuurlocatie zit in meerdere factoren. Zo wordt het teamgevoel dat behouden blijft op de hoofdlocatie als heel waardevol en essentieel beschouwd. Roden en Assen zouden op termijn kunnen worden uitgebreid met een extra dagdeel, omdat hier mogelijk nog voldoende cliënten zijn.