Nauwelijks binnen of ik krijg al de bundel ‘Pennen­vruchten van een troebele geest’ van Henk Boonstra, door de dichter zelf in handen gedrukt.
Nog bedankt Henk.

Door Anne Helmus

Proza en poëziegroep

Henk: ‘Als ze naar mijn beroep vragen zeg ik altijd dat ik dichter ben, want zo voel ik me ook , een aantal leden van de groep beaamt dit.’
Deze morgen ben ik te gast bij de proza en poëziegroep. Elke maandagochtend komen ze bij elkaar in het Stadspark Buurtcentrum. We zitten rond een grote tafel. De club is voltallig. Her en der liggen poëziebundels, opschrijfboekjes en schriftjes.
Mirjam Zuiderveen, begeleider van de groep vertelt: ‘De groep bestaat al twintig jaar. Ik zou de groep aanvankelijk drie maanden begeleiden. Dat is een beetje uit de hand gelopen want ik zit er nu nog. De club is hecht en de meeste deelnemers zijn al lang lid. Door de gedichten kennen we elkaar goed. Naar aanleiding van het werk gaat het nogal eens over heel persoonlijke zaken die aan de orde komen aan de hand van intieme thema’s. We hebben met elkaar de afspraak gemaakt dat wat in de groep besproken wordt niet naar buiten wordt gebracht. Behalve vandaag natuurlijk. De samenstelling van de deelnemers is een mix van mensen die zelfstandig wonen en een aantal die woonachtig zijn binnen Beschermd Wonen. Het is een actieve groep die elkaar enorm stimuleert. Ik ben er echt trots op.’

Toverlandschap

De bijeenkomsten verlopen volgens een vast patroon. Er wordt begonnen met een rondje moeilijke woorden. Alle groepsleden hebben thuis een moeilijk woord uitgezocht. Je maakt drie omschrijvingen van het woord, waarvan twee nep en een juiste. Het is natuurlijk de kunst om de nepomschrijvingen zo aannemelijk mogelijk te laten klinken. En de anderen raden welke beschrijving de juiste is.

Vervolgens leest iedereen zijn gedicht voor, gemaakt aan de hand van een thema dat de vorige bijeenkomst is afgesproken. Het thema is nu toverlandschap. Na het voorlezen wordt er op elkaars gedicht gereageerd. Best spannend. De feedback is opbouwend. In de gedichten komt veel natuur langs en mooie kleuren en romantische gevoelens. Alfons Wijninga zoekt het dichtbij en beschrijft het toverlandschap van zijn huiskamer waar alle geneugten binnen handbereik liggen waaronder zijn geluidsinstallatie en basgitaar. Margje van den Berg deed afgelopen weekend mee aan de World Clean up Day. Met een groep ging ze, gewapend met een grijper, zwerfvuil opruimen in de buurt van de Hoornse plas. Dit inspireerde haar tot het bovenstaande gedicht. (zie foto hierboven, links)

Krijg veel energie

De leden van het dichterscollectief beleven veel plezier aan de deelname aan de proza en poëziegroep. Klaas Houwen zegt er over: ‘Ik voel me hier helemaal op mijn plek en krijg veel energie van de groep. Het ontspant me.’ Henk Boonstra: ‘Ik kan er veel in kwijt. Het stimuleert me en het geeft houvast.’ Alfons Wijninga: ‘De groep geeft me structuur en zet me aan tot schrijven.’ Hilbrand Harms: ‘Het is voor mij een vast punt in de week. In de loop van de week ben ik al met het thema bezig. Op zondagavond pas schrijf ik een gedicht of verhaal voor de maandagochtend.’ Jos Schultinge: ‘De natuur is mijn inspiratiebron. Mijn huis ligt vol met papiertjes met aantekeningen, anders ben ik mijn invallen zo weer kwijt vanwege mijn geheugenproblemen.’ Een vrouwelijk deelnemer, naam bij de redactie bekend, maakt tekeningen en sprookjesverhalen en kan hier helemaal in op gaan. Ze voelt zich prettig in de groep.

Mirjam Zuiderveen, de begeleider van de groep wordt ervaren als een stimulerende kracht. Ze wijst de groep op leuke bundels en brengt ze op ideeën.


Hemelwater

Tijdens de pauze lopen een paar dichters naar buiten. ‘Het regent alweer.’ moppert de een. ‘Dat is geen regen maar hemel­water’, zegt de ander.

Het thema om over te dichten voor de volgende week wordt dan ook…

Voorstel redactie

In de komende nummers van Lentis Magazine kunt u nader kennismaken met de personen en het werk van de verschillende dichters uit de proza en poëziegroep.