COLOFON

Jannie Strijk

Petra Albertema

Willemien Afman

Anne Helmus

Johanna Koster

Redactie

Jannie Strijk (hoofdredactie)

Petra Albertema, Anne Helmus,

Willemien Afman, Johanna Koster


Fotografie

Anne Helmus, Willemien Afman


Ontwerp en opmaak

Klaas van Slooten | bno


Redactieadres

Redactie Lentis Magazine

Postbus 128

9470 AC Zuidlaren

Telefoon (050) 409 76 43

magazine@lentis.nl.

Vorige magazines inzien?

Dat kan! 
Aangegeven knop geeft een overzicht van de inhoud van dit nummer en een overzicht van alle andere Lentis Magazine uitgaven.