Door Anne Helmus


Een gezellige omgeving om in te wonen en te werken


Anne Helmus schreef een vrij­willigers­boekje voor Dignis. Om dat boekje te kunnen schrijven heeft hij veel vrij­willigers ontmoet en locaties bezocht.


Het was een ontdekkingsreis die een inkijkje gaf in de wereld van de verpleeg- en verzorgingshuizen van Dignis. Boeiend om de afdelingen te bezoeken waar de vrijwilligers werken. De huiskamers en gemeenschappelijke ruimtes zien er over het algemeen huiselijk en sfeervol uit. Op de meeste afdelingen tref je hoekjes aan met voorwerpen van vroeger die herinneringen oproepen. Ook zie je her en der uitstallingen die de sfeer van het seizoen weergeven. De huiskamers zijn licht, ruim en sfeervol gemeubileerd. Echt een gezellige omgeving om in te wonen en te werken. Op een aantal plekken zijn het de vrijwilligers die koken. Ze bereiden en serveren de maaltijden ter plekke met verse producten.

Men knapt op door de goede zorg
De bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen hebben over het algemeen forse lichamelijke en geestelijke beperkingen. Dikwijls zijn ze lang thuis gebleven tot het echt niet meer ging. Na opname knapt men door de goede zorg in de regel wel weer wat op. Voor de medewerkers is het prettig dat er vrijwilligers zijn. Zij zouden wel meer aandacht aan de bewoners willen besteden, maar daarvoor ontbreekt de tijd. Ze komen handen te kort. Ook voor de familie is het een prettig idee dat vrijwilligers iets extra’s kunnen bieden.


Soms blijven vrij­willigers tot op hoge leeftijd dit werk doen en kunnen dan moeilijk afstand doen van het werk ook als het eigenlijk niet meer gaat.


Bitatio atus blabo


Ik heb veel enthousiasme ontmoet. Veel mensen zijn voort­durend bezig om het leven van de ouderen een stuk leuker en kleur­rijker te maken.


Iets terug doen
In de gesprekken met vrijwilligers kwam naar voren dat iedereen zijn eigen reden heeft om dit werk te doen. Men geeft bijvoorbeeld aan: ‘Zelf ben ik gezond van lijf en leden en daarom vind ik het fijn om iets voor een ander te doen.’ ‘Omdat ik iets terug wilde doen voor mijn uitkering heb ik mij aangemeld als vrijwilliger.’ Of: ‘Om maatschappelijk actief te blijven en iets te betekenen voor de ander.’ Of men wil niet op de bank te blijven zitten na verlies van baan of na pensionering. Ook zijn er in toenemende mate jongeren actief, soms als vrijwilliger in het kader van hun opleiding.

Vrijwilligers voelen zich thui
s
Het samenwerken met andere vrijwilligers levert contacten, onderlinge saamhorigheid en gezelligheid op. Dignis staat open voor de samenleving. Binnen Dignis werken veel vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen met hun inbreng het leven van de bewoners verrijken. Ze brengen de samenleving in huis. Zij kiezen er voor om hun talenten en een deel van hun tijd vrijwillig aan anderen te besteden. Vrijwilligers van Dignis zijn enthousiast over hun werk als ze zien dat de bewoners er blij van worden. Bezig zijn als vrijwilliger zien ze als een verrijking van hun leven. Ze hebben het gevoel erbij te horen en het is een leuke plek om je verder te ontwikkelen. Vrijwilligers voelen zich thuis en daardoor zetten ze zich vol passie in. De vrijwilligers zelf krijgen er ook wat voor terug. Iemand zegt bijvoorbeeld: ‘Na de muziekmiddag voel ik me een stuk vrolijker en lichter. Het is leuk om te zien hoe de ouderen opleven en een twinkeling in hun ogen te ontdekken.’