door Jannie Strijk


Tijd voor de zieke medewerker is de sleutel tot succes

Het is fijn als er dan iemand is die de tijd kan nemen om je verhaal aan te horen

Richard Jonas is sinds 1 februari verzuimadviseur bij Dignis. Het is een nieuwe functie voortkomend uit de Nieuwe Koers. In zijn functie als verzuimadviseur kijkt hij hoe je mensen op een verantwoorde manier weer aan op een goede manier aan het werk kunt krijgen. Hij richt zich vooral op mensen die langer dan zes weken ziek thuis zijn. ‘Ik wil zoveel mogelijk mensen behouden voor het bedrijf en ik wil de zieke zo goed mogelijk bijstaan.’

Gehoord en gezien

Richard is een bekende binnen Dignis. Hij gaf lange tijd leiding aan het team van Zorg Thuis+ in Bernlef in Groningen. Hij kent de organisatie dus van haver tot gort. Hij heeft een achtergrond als maatschappelijk en bedrijfs­maatschappelijk werker. Ook deed hij de opleiding verzuim-/re-integratie-adviseur. ‘Ik vind het belangrijk dat iemand die langere tijd ziek is zich gehoord en gezien voelt.’


Samen met de leidinggevende

In de functie van verzuimadviseur werkt Richard nauw samen met leidinggevenden. Zij verwijzen medewerkers naar Richard. ‘Zij zijn van groot belang. We doen het samen, ik neem het niet over. Soms spreken we af dat ik het even oppak en dan houdt de leidinggevende zich op de achtergrond. Dat kan helpen.’ De verzuimadviseur kan op deze manier de leidinggevende ook ontlasten. Met leidinggevende en zieke bekijkt hij wat mogelijk is. ‘Je maakt het verhaal samen. Hoe zou het verder kunnen gaan? En van daaruit ga je werken.’ Vertrouwen is belangrijk in de relatie. ‘Dat moet je opbouwen. Mensen hoeven niks te delen. Je deelt met me wat je wilt delen.’


Uit eigen ervaring

Richard was zelf ook ooit eens langere tijd ziek. Dat was een emotionele en kwetsbare tijd. Het is fijn als er dan iemand is die de tijd kan nemen om je verhaal aan te horen. Dat weet hij uit eigen ervaring. ‘Dat helpt me ook bij dit soort gesprekken. En het kan ook een voordeel zijn dat ik niet direct betrokken ben. Dat is voor een leidinggevende anders. Die heeft te maken met een hoge werkdruk. Ik ben er om net dat beetje meer aandacht geven dat als heel prettig wordt ervaren.’


De taken van de verzuimadviseur


  • Advies uren­opbouw, soms eerst therapeutisch. Begeleiding totdat mensen 100% weer aan de slag zijn. in overleg met leiding­gevende, de bedrijfsarts of het bedrijfs­maatschappelijk werk
  • Begeleiding bij het ziekteproces: het zoeken van een reïntegratie­plaats op of buiten de werkplek. in overleg met betrokken leiding­gevenden, de bedrijfs­arts of het bedrijfs­maat­schappelijk werk
  • Zaken die gekoppeld zijn aan wet-en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de UWV- formulieren, in samenwerking met HRM


Hoe past dit binnen de koers van Dignis?


Dit past bij twee doelstellingen van de koers van Dignis:

  • Betere tevredenheid van medewerkers en verhogen kwaliteit werkgeverschap
  • Aantrekken en behouden van medewerkers

Nu al mooi resultaat

Inmiddels heeft Richard al contact gelegd met alle medewerkers met wie hij nauw samenwerkt, zoals de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werker en natuurlijk de medewerkers van HRM. Binnenkort spreekt hij ook met Randstad om te kijken wat mogelijk is voor mensen die in het zogenaamde ‘tweede spoor’ terechtkomen, die binnen de organisatie geen goede plek weer kunnen vinden. Ook al is Richard nog maar net begonnen, toch zijn er al mooie resultaten geboekt. Een aantal mensen is 100% beter. Een groot aantal zit in de urenopbouw, een aantal reïntegreert op andere plekken. ‘Ik had niet verwacht dat ik zo snel resultaat zou boeken.’

Hij heeft de stap nog niet lang geleden gezet, maar hij is er nu al heel blij mee. Verzuimadviseur is een baan die Richard op het lijf geschreven is. ‘Ik vind het een hele mooie baan. Ik mag mensen een tijdje begeleiden in een moeilijke periode en ze dan vooruit kan helpen. Daar haal ik heel veel energie uit. En natuurlijk ook uit de leuke reacties van de mensen die ik begeleid heb.’


Richard Jonas