Gratis Geld! Kun je niet laten liggen

Door Anne Helmus


‘Klanten hebben in de eerst maand de nieuwe webwinkel voor minima in Midden-Groningen overspoeld: tweeduizend inwoners dienden een aanvraag in. De bioscoopbon is het populairst.’ De drempel voor minima om een vergoeding uit bijvoorbeeld het participatiefonds aan te vragen blijkt door een webwinkel een stuk lager geworden (DvhN 23-2-2019).


Hieruit blijkt dat als je het aanvragen vereenvoudigt -en in het bovenstaande geval anoniemer maakt- er meer gebruik van wordt gemaakt. Het Familie Brons Fonds bijvoorbeeld, heeft het aantal verzoeken ook zien stijgen nadat ze het aanvraagformulier sterk hadden vereenvoudigd.


Toch is het voor veel cliënten niet gemakkelijk zelf zaken te regelen, dat heeft met hun problematiek te maken, maar ook omdat de procedures vaak ingewikkeld zijn. Bovendien moeten veel aanvragen gefiatteerd worden door een hulpverlenende instantie.

Cliënten van Lentis kunnen dan ook wel assistentie van hun hulpverleners gebruiken. Niet alle medewerkers zitten goed in deze materie. Toch is het van belang om je hier in te verdiepen alleen al omdat je door financiële ondersteuning te regelen de stress bij cliënten kunt verkleinen. Ook kan het een middel zijn om een therapeutische werkrelatie aan te gaan of te verstevigen.
Harry Hoppentocht, SPV-er zei een tijdje terug in een vorig Lentis Magazine het volgende over een specifieke doelgroep van Lentis:


‘Van veel cliënten, meestal langdurig in zorg bij Lentis, is de levenskwaliteit laag. Er gaapt een groot gat tussen deze groep en het deel van de bevolking dat het materieel goed heeft. Er is niet veel voor nodig om hen uit het evenwicht te brengen.

Voor deze kwetsbare groep cliënten is het steeds moeilijker om zich staande te houden in onze maatschappij. Ze hebben geen buffers. Financiële problemen komen veel voor. Het komt door hun onvermogen om hun leven goed te plannen en te organiseren. Ook is men weinig toekomstgericht, niet gericht op leven maar op overleven. Niet zelden speelt ook het laaggeletterd zijn een rol bij het slechte functioneren. Doordat men minder goed informatie op kan nemen of dit verkeerd interpreteert. Hierdoor ontstaat frustratie met onder meer als gevolg dat rekeningen ongeopend op een hoop worden gelegd en men al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Vervolgens raken deze mensen van het ene probleem in het andere. Uitstaande rekeningen lopen, door boetes en incassokosten, met een sneltreinvaart op. Doordat men door schaamte vaak te laat aan de bel trekt dreigt uithuiszetting en/of openbare verkoop van hun schamele bezittingen.’


Binnen Lentis functioneren twee verschillende fondsen voor twee doelgroepen.


De Familie Brons Stichting is een stichting die een klein vermogen beheert, wat defensief wordt belegd. Het vermogen is in de loop der jaren ontstaan uit de ontmanteling van het voormalig psychiatrisch ziekenhuis.

De Familie Brons Stichting is er ten eerste voor de nood van individuele cliënten. De ondersteuning is bedoeld voor cliënten die worden behandeld bij Lentis én afkomstig zijn uit het verzorgingsgebied Noordoost- en Oost-Groningen.


De Stichting Vrienden van Dignis zet zich in om de bewoners en cliënten iets extra’s te kunnen bieden. Hoewel de overheid meer geld ter beschikking stelt voor welzijnsactiviteiten, zijn de bijdragen vanuit de Vriendenstichting nog hard nodig. In de zorg gaat het echter ook om het welbevinden van mensen. Ieder mens heeft haar of zijn eigen levensverhaal en wenst een zinvolle invulling te geven aan het leven. Die behoefte houdt niet op als je ouder wordt.


Tips


Een keer per jaar organiseert het bestuur van de Familie Bronstichting een bijeenkomst voor de contactpersonen in het verzorgingsgebied van het fonds. Naar aanleiding van een presentatie over waar je elders dan via het Bronsfonds, financiële en ander ondersteuning, kunt krijgen, kwamen er veel tips naar voren. Sophia Mulder, ambtelijk secretaresse van het fonds maakt een inventarisatie van de mogelijkheden.


Onderstaande opsomming voor de minima is lang niet compleet en meer een indicatie van de mogelijkheden.


Voeding

In de meeste grotere plaatsen functioneren Voedselbanken. Ook dit jaar is het aantal klanten weer gegroeid. Voor de dieren bestaat er de Gouden poot waar je hondenbrokken, kattenvoer en ander voedsel voor huisdieren kunt krijgen.


Kleding

De kledingwinkel Maxima is een echte modezaak. Met paskamers maar zonder kassa. ‘Het lijkt hier wel een boetiek’, zeggen sommige klanten. Het ruikt er lekker fris in tegenstelling tot veel andere tweedehands kledingzaken.

Wie bij Maxima komt winkelen, wordt ingeschreven als klant na het tonen van een identiteitsbewijs en de laatste specificatie van de uitkering. Ook via de winkels van het leger des Heils en de kringloopwinkels kun je voor weinig of geen geld aan kleding komen.


Sport en vrije tijd

Minima kunnen via het participatiefonds van de gemeente een bijdrage krijgen om gezinsleden deel te laten nemen aan sport of culturele activiteiten. Via de vakantiebank kunnen gezinnen gesubsidieerd op vakantie. Het FACT-team te Winschoten betaalt sportieve activiteiten van cliënten.


Studie en cursussen

Via de Stichting Leergeld kunnen er voor schoolgaande kinderen leermiddelen worden aangevraagd. In de bibliotheek worden tegenwoordig veel cursussen aangeboden die je gratis kan volgen. Zoals de digitale oefenprogramma’s ‘Klik en tik en ‘Digisterker’. In het Taalhuis bestaat de mogelijkheid om beter Nederlands te leren lezen en schrijven.


Mijn overheid

Via DigiD is het mogelijk om allerlei toeslagen aan te vragen zoals huur- en zorgtoeslag.


Diensten

De Stichting De verhuisfamilie kan je helpen om te verhuizen. Schuldhulpmaatje helpt je om schulden te inventariseren en te saneren.

In een aantal plaatsen functioneren zogenaamde Repaircafe’s. Hier kun je kapotte spullen laten repareren.


Fondsen

Er zijn veel fondsen waar subsidie aangevraagd kan worden voor grote activiteiten en evenementen. Zoals de Linda Foundation en de stichting Doen van de gezamenlijke loterijen.