Zorg op maat én midden in de maatschappij

Door Willemien Afman


Dat is Maarsheerd

We kijken uiteraard wel naar de toekomst

Een enkele keer gebeurt het dat collega’s contact opnemen met de redactie van Lentis Magazine om iets te vertellen over wat hun bezig houdt. Zo ook Grietje Nieboer en Jos Wever, beiden werkzaam bij Maarsheerd in Stadskanaal. Twee trotse mede­werkers die vinden dat ‘hun’ afdeling wel eens in de schijn­werpers mag. Waarom? Dat vertellen Grietje en Jos graag!

Wie zijn Grietje Nieboer en Jos Wever?


‘Ik werk inmiddels 40 jaar bij Lentis’, vertelt Grietje, ‘Wel op verschillende afdelingen. Voordat ik naar Maarsheerd ging, werkte ik bij het Centrum Neuropsychiatrie in Zuidlaren.’ Jos Wever werkt nu zo’n 11 jaar bij Lentis en is tegelijkertijd met Grietje bij Maarsheerd begonnen. Dat was in 2008.


Bij Maarsheerd hebben ze het goed voor elkaar. Grietje: ‘Wij hebben een uniek plekje hier in Stadskanaal en in de regio. 'We bieden behandeling aan, maar dan wel in de maatschappij. Het sociale netwerk van de cliënt blijft zo in de buurt en dat is goed voor het herstel.’


Maarsheerd zit naast een verzorgingshuis van BCM Woonzorg. En dat biedt veel mogelijkheden voor cliënten van Maarsheerd. ‘In het verzorgingshuis zit een winkeltje, een kapper, een restaurant’, somt Jos op. ‘En onze cliënten mogen daar ook gebruik van maken’.


Een goede plek dus, maar dat is het niet alleen. Grietje: ‘We hebben een klein team en dat heeft voordelen. Het maakt dat je erg betrokken bent naar je werk en naar je collega’s toe. Is er ziekte, dan pakken we dat probleem gezamenlijk aan.’


Maarsheerd is een behandelafdeling die plaats biedt aan 24 patiënten. Cliënten verblijven relatief lang op de afdeling, waarbij er doorstroom is naar het naastgelegen verzorgingstehuis van BCM. ‘We kijken uiteraard wel naar de toekomst’, zegt Jos. ‘Onze patiënten hoeven Maarsheerd niet te zien als eindstation. We behandelen ouderen en voor ons is de vraag belangrijk wat zij nodig hebben om zo goed mogelijk aan het gewone leven deel te kunnen nemen’.


Grietje, Jos en de andere collega’s binnen het team, behandelen over het algemeen mensen vanaf 65 jaar met psychiatrische aandoeningen. ‘We helpen bijvoorbeeld ouderen die voor het eerst met psychische problemen te maken krijgen. Dat zijn klachten die voortkomen uit depressie, maar ook vaak uit vereenzaming. Maar de meeste van onze cliënten verkeren al langer in de psychiatrie’, beschrijft Grietje. ‘Beide groepen vragen verschillende vormen van aandacht. We helpen iedereen, maar sommigen worden al zo lang geholpen dat zij vooral verlangen naar rust. En dat bieden wij dan’.


Maarsheerd is een behandelafdeling met verblijf voor oudere mensen met langdurige psychiatrische problemen. Daarnaast kan sprake zijn van lichamelijke beperkingen. De afdeling bevindt zich op de begane grond en eerste etage van het woonzorgcentrum Maarsheerd in het centrum van Stadskanaal. Er zijn 24 kamers met een eigen badkamer. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Tijdelijk onderkomen

Het overgrote deel van de cliënten in Maarsheerd verblijft daar tijdelijk. Er is sprake van doorstroom, óf naar een verzorgingshuis of naar de eigen woning. ‘Een aantal blijft hier, omdat ze het hier zo naar hun zin hebben of omdat zij al zo vaak binnen de psychiatrie verplaatst zijn. Dat beslissen wij overigens niet hoor, dat doen de cliënten zelf’, stelt Grietje.


Optimale ligging

Maarsheerd ligt tussen allerlei grote en middelgrote gebouwen in. Die zijn allemaal van BCM Woonzorg, een organisatie die verschillende soorten woonruimte biedt aan senioren. Jos is blij met BCM: ‘Het voordeel is dat er veel activiteiten georganiseerd worden door BCM waar veel mensen op af komen. En onze cliënten mogen overal aan meedoen. Dat werkt goed, zo komen onze mensen veel met anderen in contact.’


Wie verblijven in Maarsheerd?

‘De mensen die bij ons verblijven, zijn redelijk zelfstandig. Ze maken hun eigen ontbijt en willen graag een kookgroep starten’, antwoordt Jos. Dat laatste is door een gebrek aan vrijwilligers helaas nog niet van de grond gekomen. Binnen Maarsheerd is ‘eigen regie’ heel belangrijk, er wordt zo weinig mogelijk voor de cliënten gedacht. Zo gaan sommige mensen bijvoorbeeld ‘s weekends naar huis, dat geldt vooral voor echtparen.


Loop je over de afdeling, dan proef je aan alles dat de mensen het mooi hebben in Maarsheerd. ‘Dat is precies wat we over willen brengen’, zegt Grietje opgetogen, ‘Hoewel we klein zijn, kunnen we van allerlei faciliteiten gebruik maken. Als iemand ’s avonds een kroketje wil eten bij de buren, dan kan dat. Dat we die ruimte kunnen bieden bij Maarsheerd, waarderen onze cliënten zeer’.


Maarsheerd is een kleine behandel­afdeling binnen een grotere setting. Of zoals Jos verwoordt: ‘De ‘buiten­wereld’ is eigenlijk om Maarsheerd heen gebouwd’. Het contact met gezonde oudere mensen is voor de cliënten belangrijk, vindt Grietje. ‘Het maakt dat ze de beste versie van zichzelf willen zijn. Het geeft ze heel sterk het gevoel dat ze er toe doen’. Jos: ‘Veel van onze cliënten stemmen ook. Het stemlokaal zit in het verzorgings­tehuis en dat brengt altijd tumult met zich mee. Dat merken onze cliënten ook en dat maakt dat ze vervolgens ook gaan stemmen. Dat is toch prachtig?’


Niet helemaal vol

Maarsheerd biedt plaats aan 24 cliënten. Momenteel zijn er een paar lege kamers. Grietje: ‘Dat is best gek. Iedereen die hier komt kijken, wil eigenlijk altijd hier wel wonen. De kamers zijn prima, overzichtelijk, er is een grote woonkamer en de activiteitenbegeleiding is goed. We doen aan bingo, gaan met mensen naar het winkelcentrum en hebben een wandelgroep’.


Jos en Grietje, enthousiaste medewerkers die al geruime tijd in de zorg werken. En dat willen blijven doen. Jos: ‘Je helpt mensen weer op eigen benen te staan. Ze gaan door een dal, waar wij ze met handreikingen uit proberen te krijgen. De meesten gaan na verblijf bij ons, naar het verzorgingstehuis. Mochten zij een terugval hebben, dan is de stap naar ons zo gemaakt. Wij kennen het verhaal achter de persoon. Bij ons kunnen ze zijn wie ze zijn.’