INHOUD

Een heel nummer met de verpleeg­kundige in de hoofd­rol.

In dit speciale Lentis Magazine is er aandacht voor de rol van de verpleeg­kundige. We spraken verpleeg­kundigen over hun werk. De poëzie­groep dichtte over de verpleeg­kundige. In dit hele nummer vind je deze gedichten. Ursula Sennema schreef een column over een ontmoeting die zij als verpleeg­kundige had.

2020: jaar van de verpleegkundige

Een gesprek met Idelette Kruidhof en Marinka Sewuster.

Contactpoli

Anja over wat de contactpoli voor haar betekent. Verpleegkundige Dicky de Jong werkt op de contactpoli.

Anja Eerkens

Kijkt samen met haar verpleeg­kundige hoe het verder moet.

Gedicht

Hulp in crisissituaties

Portret: Maria Hooghart

Anne Helmus reisde af naar Schiermonnikoog om daar een van de oudst nog levende verpleeg­kundigen van het voor­malige Groot Bronswijk te spreken. Maria Hooghart is inmiddels 98 jaar. Gees Huiting herinnert zich zuster Hooghart nog goed.

Gedicht

Broeders en zusters

Portret: Nico Borg

Nico wist al op de mavo dat hij de psychiatrie in wilde. De zorg zat hem dan ook in de genen. Ursula Sennema sprak met hem.

Portret: Engbert Krist

Engbert heeft al veel functies bekleed als verpleegkundige, SPV en Verpleegkundig specialist ggz. Hij werkt nu bij de Basis GGZ in Groningen. Sinds begin dit jaar combineert Engbert zijn baan als hulpverlener met een andere: coördinator suïcidepreventie.

Portret: Hilbrand Harms

Hilbrand heeft veel ervaring met de hulpverlening sinds hij in de jaren 80 de diagnose schizo-affectieve stoornis kreeg. Er veranderde veel. Ook de verpleegkundigen met wie hij te maken kreeg.

De armoed­zaaier

Hilbrand Harms over financiële winstmogelijkheden van Lithium.

Gedicht

Verpleging

Kleur je vak

Ursula Sennema beschrijft een ontmoeting die kleur geeft aan haar vak.

Gedicht

Wens

José van Voorthuizen, familievertrouwenspersoon

José werkte in verschillende functies binnen Lentis. Haar laatste dienstverband was met FACT Oost. Zij maakte de overstap naar een heel andere functie: familie­vertrouwens­persoon

Dubbelportret: Geuko en Thea Tiggelaar

­Geuko en Thea leerden elkaar kennen op het Dennen­oord­terrein eind jaren zestig. Allebei zijn ze in Dennen­oord opgeleid en hebben ze het grootste deel van hun leven als verpleeg­kundige voor Lentis en Dignis gewerkt.

Gedicht

Ik ben verliefd op de nachtdienst

Helmus zoekt een lieve zuster

…een ziekenhuiservaring. Anne Helmus kwam als kleine jongen in het ziekenhuis terecht. Dankzij de goede zorg vooral ook van de verpleegkundigen kijkt hij er goed op terug.

Colofon