Een nieuwe familie­vertrouwens­persoon bij Lentis

José van Voorthuizen


door Willemien Afman

Naasten van mensen met psychiatrische problemen kunnen ondersteuning krijgen van een familievertrouwenspersoon. Er kunnen vragen zijn over de zorg voor een partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of het contact met een hulpverlener verloopt stroef of de naaste krijgt de juiste persoon maar niet te pakken. Met al deze zaken kunnen mensen terecht bij de familievertrouwenspersoon (fvp). Bij Lentis is dat vanaf begin dit jaar José van Voorthuizen (48). Voor velen een bekende, de afgelopen jaren heeft José in verschillende functies bij Lentis gewerkt. Wat heeft haar doen besluiten om familievertrouwenspersoon te worden?

Je kunt in ieder geval altijd luisteren.

Mis je je werk al? ‘In zekere zin wel, ik werkte bij FACT-Oost, een leuk en kundig team. Tegelijkertijd komt er zo veel leuks voor in de plaats. En echt weg ben ik natuurlijk niet, ik ben nog steeds verbonden aan de instelling Lentis.’ Familie heeft me altijd geïnspireerd Als familievertrouwenspersoon. Een wens? ‘Familie heeft me in mijn werk altijd geïnspireerd, vooral het verschil in de wijze waarop familie betrokken wordt in een zorgproces rondom een patiënt. Ooit ben ik begonnen als verzorgende in een verpleeghuis en daar hoort familie er gewoon bij. In de psychiatrie is dat niet per definitie zo of de rol van de familie is anders. Zo had je bijvoorbeeld in de verslavingszorg dat er met kritische blik naar de omgeving, en dan vooral naar de ouders, werd gekeken. In de psychiatrie duurt het soms lang voordat anderen of de omgeving betrokken worden. Daar lijkt een spanningsveld te bestaan. Is familie betrokken, dan luidt de vraag van de zorgprofessional al snel ‘Heeft de patiënt daar wel toestemming voor gegeven?’. Ik denk dat er binnen de regels, best ruimte is om familie te betrekken. Je kunt in ieder geval altijd luisteren. Dat heeft me onder andere gemotiveerd om familievertrouwenspersoon te worden.’ Je kent Lentis, gaat dat ergens wringen? ‘Dat vermoed ik niet. Je krijgt wel een andere inkijk, natuurlijk. Ik zit soms bij ex-collega’s aan tafel. Dat kan raar zijn voor mijn vroegere collega’s, maar ook voor de familie met wie je daar komt. Je moet daar niet te moeilijk over doen, vind ik, uiteindelijk willen we allemaal wat het beste is voor de patiënt.’

Wvggz levert meer vragen op Je volgt Jettie Zijlstra op. ‘Dat klopt. De verwachting is dat er met de komst van de Wet verplichte ggz (Wvggz), vaker een beroep gedaan wordt op een familievertrouwenspersoon. Jettie blijft dus, maar gaat voornamelijk voor de provincie Friesland aan de slag. Ik ben extra gekomen en ga Groningen doen. Dat de Wvggz meer vraag oplevert, is een goede inschatting geweest: Ik heb nu al zo’n tien casussen lopen. En in heel 2019 waren het er 35, in een maand tijd hebben we al een derde aan vragen gekregen. Veel dus’. Is de rol van familievertrouwenspersoon per organisatie ingedeeld? ‘Ja, maar ook per provincie. Jettie Zijlstra doet vanaf 1 januari Friesland en Paula Liewes is de fvp voor Drenthe. We hebben afgesproken dat ik Lentis doe. Naasten van patiënten die bij PsyQ zitten, kunnen een beroep doen op de fvp in de regio waar de vestiging zit.’ Bemiddelen en voorlichten Wat valt je op bij je eerste casussen? ‘Toch wel het contactstuk, familie snapt dat niet. Dat je kind net de volwassen leeftijd heeft bereikt en niet wil dat jij als moeder geïnformeerd wordt. In mijn rol als fvp gaat het dan om bemiddelen en voorlichten. Ouders willen weten wat hun kind scheelt. Bij twijfel kiezen hulpverleners er vaak voor om niets met familie te doen. Wat begrijpelijk is, het is geen waardeoordeel. Maar voor naasten blijft dat lastig. Als familievertrouwenspersoon leg ik uit hoe de ggz werkt, vertel ik over ziektebeelden en informeer ik over mogelijke ingangen.’

Contactgegevens José van Voorthuizen j.vanvoorthuizen@familievertrouwenspersonen.nl 06 29 47 65 46 Kijk voor meer informatie op www.familievertrouwenspersonen.nl Advies- en hulplijn algemeen 0900 – 333 22 22