Verpleegkundigen zijn het hart van de organisatie


Jannie Strijk

2020 is wereldwijd het jaar van de verpleeg­kundige. Het is dan 200 jaar geleden dat Florence Nightingale is geboren. In die 200 jaar heeft het vak verpleegkunde een ander gezicht gekregen. Een mooi moment om aandacht te vragen voor de verpleeg­kundige in Lentis, dacht Idelette Kruidhof.Idelette Kruidhof, opleider GGZ-VS en Verpleegkundig specialist CIP: ‘Ik dacht toen ik het zag: wat zou het fantastisch zijn als we binnen Lentis de verpleegkundige in zo’n jaar in de picture kunnen zetten. De verpleegkundigen zijn toch de dragende kracht binnen Lentis. Ze zijn letterlijk het hart van de organisatie. Zonder verpleegkundigen geen zorg. Ik vind het een mooie aanleiding om als organisatie je verpleegkundigen te erkennen en vast te houden. Het is ook een mooie uitdaging aan verpleegkundigen om vakinhoudelijk leiderschap te tonen.’

Aandacht en positiviteit
Idelette zocht een aantal collega’s op met wie ze het jaar zou kunnen organiseren. Marinka Sewüster, opleidingsfunctionaris en van huis uit verpleegkundige, was een van hen. Zij was er direct voor te vinden om een mooi programma te maken voor het jaar van de verpleegkundige. De verpleegkundige kan wel wat aandacht en positiviteit gebruiken, vindt ze.

v.l.n.r. Marinka Sewuster, Ina Westerman,

Tanja van Kleinwee, Idelette Kruidhof

Weten waar we voor staan
Marinka zit al 35 jaar in het vak. ‘De BIG2 heeft geleid tot veel onrust binnen Neder­land. ‘Het lijkt alsof we onze gezamenlijkheid als verpleegkundigen aan het kwijt­raken zijn. Door de jaren heen zijn wij onze identiteit een beetje verloren: wat is dat nou eigenlijk – verpleegkundige zijn? Ben je coach? Case­manager? Het zou mooi zijn als we weer weten waar we voor staan en elkaar weer zien te vinden. Het lijkt alsof we vroeger veel meer samen­werkten en elkaar vonden in het zorgen voor, want het zorgen zit in ons. Dat moeten we nu ook weer kunnen.’ Niet alleen de BIG2 heeft schade aangericht. ‘De SPV, de senior gedifferentieerd verpleeg­kundige is in zijn beroepseer aangetast. Er zijn taken weggehaald en nu worden dezelfde mensen weer naar voren geschoven.’ Idelette: ‘Dat is allemaal zo jammer. De kern van ons werk is dat we een tijdje mee mogen lopen in het leven van cliënten en zo iets kunnen betekenen. Hoe gaat een cliënt om met zijn problemen, waar loopt hij tegenaan. Dat stuk is echt van de verpleegkundige. Andere disciplines richten zich meer op ziekte en gedrag.’
Het jaar van de verpleegkundige kan een positieve impuls geven aan de positie van de verpleegkundige, denken Idelette en Marinka. Marinka: ‘Laten we dit aan­grijpen om er ook met elkaar voor zorgen dat we een organisatie zijn waar je graag werkt.


Thema en programma
Het thema van het jaar van de verpleegkundige in Lentis is vrij zijn. Het gaat over bewegingsvrijheid in keuze, regie en identiteit. Marinka: ‘Vrij zijn. Geef kleur aan je vak.’ Het jaarprogramma richt zich op verpleegkundigen, maar niemand wordt uitgesloten. We willen als verpleegkundigen een goede samenwerking met andere diciplines. Idelette: ‘De activiteiten zijn verbindend. We willen goede ervaringen met elkaar opdoen. We richten ons niet alleen op leren en cognitie.’

In verband met het coronavirus wordt er nu gewerkt aan een digitaal alternatief voor de dag van de verpleging.

Uitsmijter

Idelette wil nog graag even onderstrepen hoe belangrijk verpleegkundigen zijn voor een organisatie. ‘Uit onderzoek in algemene ziekenhuizen blijkt dat hoe meer verpleegkundigen er in een organisatie werken, hoe minder sterfte, hoe veiliger en hoe hoger de cliënttevredenheid is.’