Portret

Vrijwilliger in beeld:

Jonker Tomasoa


door Anne Helmus

Voor zijn pensionering was Jonker Tomasoa werkzaam als ambtenaar in de functie van frequentie manager bij Agentschap Telecom. Hij coördineerde straalverbindingen. Een straalverbinding is een communicatieverbinding die gebruik maakt van radiogolven. Een zend- en een ontvangstantenne hebben een functie in het mobiele telefoon- en dataverkeer of voor TV-uitzendingen.

‘We proberen het voor de mensen een beetje behaaglijk te maken.’

Jonker is vrijwilliger in het Hospice De Mare, gevestigd in het Heymanscentrum. Een hospice is een afdeling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Hospice De Mare biedt een plek aan mensen met een ongeneeslijke ziekte die hier tot aan hun laatste levensfase worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als prettiger ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende verpleegkundig personeel aanwezig is. We dringen ons niet op Jonker Tomasoa verzorgt samen met twee andere vrijwilligers de contacten met de mensen die op deze afdeling zijn opgenomen. ‘Ik probeer een band op te bouwen met de mensen die hier worden verpleegd. Ze hebben vaak een hoge leeftijd en in sommige gevallen is er nog weinig familie die naar hen omziet. We proberen het voor de mensen een beetje behaaglijk te maken. We dringen ons niet op, maar vragen altijd eerst toestemming om binnen te mogen komen en we gaan uiteraard discreet om met de dingen die je hoort.

Hij was zo trots als een pauw ‘Vanuit mijn Molukse achtergrond verloopt het contact met mensen met een soortgelijke achtergrond gemakkelijk. Een tijd geleden was hier een Indische man opgenomen die in Korea had gezeten en in Nederlands-Indië had gediend. Hij wilde graag naar de Veteranendag in Finsterwolde. Daar liepen allerlei hotemetoten rond die met hun medailles liepen te pronken. Hijzelf had geen medaille. Hij had ooit wel eens een paar gekregen maar was ze kwijtgeraakt. Mijn broer heeft een specialistische functie bij het Ministerie van Defensie. Via hem kon hij weer over zijn drie eremedailles beschikken. Hij was zo trots als een pauw! Met deze drie eremedailles kreeg hij de erkenning waar hij naar verlangde. Hij was er heel blij mee. Op zijn begrafenis heb ik nog op verzoek van de familie gesproken.’ De manier waarop ik mensen benader, heeft te maken met mijn spirituele achtergrond als geestelijke van Eckankar, het Pad van Spirituele Vrijheid. Wij proberen de liefde van God uit te drukken in wie wij zijn en hoe wij leven. Het betekent ook dienen uit liefde, vanuit dankbaarheid voor het geschenk van het leven en een medemens te helpen ten tijde van nood. Het hart van de leer van Eckankar is liefde. ‘Liefde komt niet tot degenen die haar zoeken, maar tot degenen die liefde geven.’ – Harold Klemp