12 mei: Dag van de verpleging


Door: Jannie Strijk

Het was een andere dag van de verpleging dan anders. 2020 is bovendien het Jaar van de verpleegkundige. ‘Het jaar van de Verpleegkundige’, omdat het deze twaalfde mei precies 200 jaar geleden is dat Florence Nightingale het levenslicht zag.

De Wereld Gezondheids Organisatie kon, toen zij tot dit ere-jaar besloot, niet vermoeden hoe de wereld er vandaag uit zou zien. Inmiddels weet iedereen hoe hard we de zorg nodig hebben. Een bijzondere dag dus, in een bijzondere tijd. De werkgroep die zich in Lentis bezighoudt met de voorbereiding van het Jaar van de verpleegkundige had dan ook speciale plannen gemaakt voor deze dag. Op 12 mei zou er een kennisfestival worden georganiseerd. Ook zou de Verpleegkundige Adviesraad worden geïnstalleerd. Iets waar allang naar uit wordt gekeken. Maar het liep anders. Toch ging de dag niet ongemerkt voorbij. Met een filmpje werd de waardering voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en andere zorgmedewerkers uitgesproken – of eigenlijk uitgezongen. Als blijk van waardering maakte de Raad van Bestuur samen met medewerkers een lied.

Ook werd er een haka gemaakt door medewerkers Anton Roerdink, Wycher van den Bremen en Jakob de Boer. De choreografie van de dans – geïnspireerd op de ceremoniële dans van Maori’s – lag ook in handen van deze heren.