Jaar van de verpleegkundige: corona kwam ertussen

2020 is het jaar van de verpleegkundige. Niemand had van tevoren kunnen vermoeden hoezeer 2020 het jaar van de verpleegkundige zou worden. De aanleiding hiervoor was het 200ste geboortejaar van Florence Nightingale. Zij was de grondlegger van de moderne verpleeg­kunde. En daar wordt in 2020 wereld­wijd aan­dacht voor gevraagd in het jaar van de verpleegkundige. Ook een mooie aanleiding om in het Lentis Magazine aandacht te vragen voor de verpleeg­kundige, dachten de initiatief­nemers van het jaar van de verpleeg­kundige in Lentis. Met veel portretten van verpleeg­kundigen van alle leeftijden. Wie had kunnen voorzien hoezeer 2020 het jaar van de verpleeg­kundige zou worden? Met de coronacrisis speelt de zorg, de verpleeg­kundige en alle directe en indirecte zorg­medewerkers, ineens een hoofd­rol in onze samenleving. Met de komst van het coronavirus veranderden de spelregels: we krijgen te maken met hygiëne­voorschriften en gedragsregels die voor ons nieuw zijn. Het is als nooit tevoren het jaar van de verpleeg­­kundige, maar niet zoals we dat hadden voorzien. Ook voor ons, redactie van het Lentis Magazine, had de komst van de corona­crisis gevolgen. Een aantal interviews die we zouden hebben staat nu in de ijskast. Verpleeg­kundigen en ook onder­steuners, hebben nu andere dingen te doen, andere prioriteiten. Dus jullie hebben nog een aantal portretten van ons tegoed. Maar het jaar is nog niet voorbij en andere magazines staan nog op stapel, dus die komen later. Voor nu een Lentis Magazine dat misschien helpt om de zinnen te verzetten. Namens de redactie voor jullie allemaal: blijf veilig en hou vol.

Namens redactie Lentis Magazine Jannie Strijk