Wat heeft de Familie Brons Stichting te bieden?

Door Anne Helmus

In de loop van de tijd heeft een groeiend aantal cliënten gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de Familie Brons Stichting. Het bestuur van de Stichting komt regelmatig bij elkaar om de aanvragen voor financiële ondersteuning te beoordelen. Als aangetoond kan worden dat de eigen middelen ontoereikend zijn er de volgende mogelijkheden: Dan kunnen cliënten, die willen sporten, via hun hulpverlener een aanvraag doen voor sportkleding en schoenen. Ook behoort de aanschaf van een fiets tot de mogelijkheden. Om mee te doen in de digitale wereld kunnen er bijvoorbeeld gereviseerde computers of laptops worden aangeschaft. Sommige muzikale cliënten heeft de stichting geholpen met de aanschaf van een muziekinstrument. Het komt voor dat cliënten door omstandigheden alles kwijt zijn geraakt, hierbij kan de Brons Stichting meestal wel iets betekenen. Ook werd ondersteuning geboden aan allerlei groepsactiviteiten en vakanties. Kortom, echt te veel om op te noemen. Hulpverleners let op: je kunt alleen een aanvraag doen voor een cliënt als hij of zij woont in het verzorgingsgebied van het voormalige Groot Bronswijk, te weten Noord-Oost Groningen.