Kort

Lentis Online

Lentis Online: Onmisbaar in het zorgaanbod anno nu 100% Online behandelen: Sinds november 2019 hebben 283 cliënten volledig online contact gehad met een behandelaar van Lentis. In totaal werd er ruim 2300 online behandeld en bijna de helft van de cliënten heeft zijn of haar behandeling inmiddels afgerond. We spraken drie van de psychologen en verpleegkundig specialisten die (deels) overstapten op het geven van online behandelingen. Hoe ervaren zij deze nieuwe werkwijze? Online EMDR ‘Tik, Tik, Tik, Tik.’ Klinkt het uit de laptop van Marleen de Monchy, werkzaam bij Lentis Online (BasisGGZ) en bij Wijk GGZ Oldambt (intensieve traumabehandeling, ITB). Het is het geluid van een metronoom, dat ze afspeelt via YouTube. Marleen gebruikt het om cliënten met traumagerelateerde klachten te helpen. ‘EMDR‘ heet deze behandelmethode, wat staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Ook online blijkt het goed te kunnen worden uitgevoerd. Marleen past EMDR op verschillende manieren toe. Bijvoorbeeld door haar cliënten een voorwerp neer te laten zetten aan beide kanten van hun beeldscherm. Ze vraagt hen dan om heen en weer kijken op het ritme van de tik, terwijl ze denken aan een naar beeld van een vervelende herinnering. ‘Ik had vooraf nooit verwacht dat ik dit online zou kunnen doen’, lacht Marleen. ‘Maar het werkt echt’. In korte tijd meer weten Online behandelen omvat naast EMDR ook andere behandelingen in de Basis-GGZ. Buiten de gesprekken met hun behandelaar volgen cliënten op wetenschap gebaseerde modules over onderwerpen die hen verder kunnen helpen. Behandelaren geven daar vervolgens feedback op. Volgens Didy Meinema, werkzaam in Delfzijl en Groningen, heeft deze werkwijze meerwaarde op offline behandelen: ‘Cliënten kunnen in hun eigen tijd met modules aan de slag, waarin ze worden uitgedaagd om stil te staan bij hun situatie via vragen en opdrachten. Ik merk dat cliënten daardoor in korte tijd meer over hun eigen problematiek weten’. Soms ‘de’ oplossing Voor sommige mensen kunnen online behandelingen zelfs ‘de’ oplossing zijn. Didy: ‘Ik spreek nu twee mensen die anders waarschijnlijk geen behandeling hadden gevolgd.’ Evianne Makaske, werkzaam in Hoogeveen, kan zich dat wel voorstellen: ‘Mensen met klachten vanwege bijvoorbeeld angst, Autisme of ADHD kunnen er baat bij hebben. Omdat ze minder hoeven na te denken over de praktische en sociale situaties die bij een offline behandeling komen kijken.’ Ligt de toekomst dan bij het aanbieden van alleen digitale behandelingen? ‘Nee’, stemmen de drie behandelaren in. ‘Ik mis het contact met mijn collega’s’, zegt Didy. Evianne knikt: ‘We werken alleen, zeker in Coronatijd. De combinatie zou het beste zijn: online werken op kantoor, of thuis werken en regelmatig contact hebben met collega’s.’ Toch is ervaring met online behandelen aan te raden. Immers, het levert ook vrijheid en flexibiliteit op. Marleen: ‘Ik vind het leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Dat gun ik anderen ook.’ Verder lezen? Hier vind je alles over 100% online behandelen bij Lentis

Kort

#Voorons: Heb jij deze posters gezien?

Plotseling geen bezoek meer, nauwelijks te herkennen gezichten en een vergrootglas op kwetsbare ouderen. De Coronacrisis bracht veel negativiteit met zich mee. Naast ziekte en overlijden kwam er ook een toenemende kloof tussen ‘jong’ en ‘oud’, ‘gezond’ en ‘kwetsbaar’ en ‘buiten’ en ‘binnen’. Tijd voor een positieve noot, vonden onze medewerkers en mantelzorgers bij ‘t Blauwbörgje en onderzoekers en kunstenaars van De Hanze Hogeschool en Academie Minerva. We sloten de handen ineen in ‘Aan beide kanten van het raam’, een project waarin dementie en kunst samenkomen, om een hoopvolle boodschap uit te dragen aan alle inwoners van Groningen. Bedankt! Heb jij ze gezien? Her en der hangen de posters in Groningen Stad. Bij het Heymanscentrum, Zernike, Paddepoel, verschillende basisscholen en natuurlijk ‘t Blauwbörgje. Vooral op plekken waar jeugd en/of ouderen komen. ‘Nog even volhouden, dan kan dit weer #Voorons’ staat er in grote letters bij. Want dat zijn de posters: Een bedankje aan ons allemaal. Die wens kwam vanuit Dignis, vertelt Inge Pesch, Lid Raad van Bestuur: ‘Vooral om alle jongeren te bedanken, want het is niet niks wat zij belangeloos doen. Jongeren moeten veel laten om anderen, met name ouderen, te beschermen. Daar willen we op een positieve manier aandacht voor hebben.’

Posters binnen en buiten De posters zijn onderdeel van ‘Aan beide kanten van het raam’. Dit is een groter onderzoeksproject van de Hanze Hogeschool, dat aan het einde van de eerste lockdown door het lectoraat Image in Context werd geïnitieerd om in beeld te brengen wat de consequenties van de strenge maatregelen zijn op bewoners, medewerkers en naasten in de ouderenzorg. ‘T Blauwbörgje werkte eraan mee via de ervaringen van medewerkers en mantelzorgers. Die ervaringen werden digitaal met de onderzoekers gedeeld. Terwijl kunstenares Willemijn Rog ze intuïtief uitwerkte in de vorm van tekeningen. Willemijn: ‘Een terugkerend onderwerp tijdens deze gesprekken was het verlangen om elkaar te zien, activiteiten te ondernemen en minder zorgen te hebben om elkaars gezondheid. Deze ‘dromen’ heb ik in beeld gebracht via een opa die zijn kleindochter ontvangt, ouderen die jeu de boules spelen en wandelende mensen. Dankzij de posters kunnen we de behoeften van ouderen en de mensen om hen heen een gezicht geven en naar buiten brengen.’