Janny Buiten en Eef Drost cliëntenraadsleden bij Dignis

Je voegt iets toe aan de kwaliteit van leven van bewoners

Janny Buiten en Eef Drost zijn lid van de cliëntenraden van Dignis. Eef bij De Enk en Janny bij ’t Holthuys en tot voor kort bij De Enk. Ze doen dat al een aantal jaren met veel plezier.

Door Jannie Strijk, foto Willemien Afman

Eef begon als vrijwilliger en werd toen gevraagd als secretaris bij de cliëntenraad van de Duinstee. Bij toeval eigenlijk. Hij zei uit nieuwsgierigheid ja. ‘Ik vind het heel interessant om bij een instelling achter de schermen te kijken.’ Vanuit zijn rol als mentor van een bewoner werd hij lid van de cliëntenraad van De Enk. Janny woont in Annen en zag een advertentie voor een notulist van de cliëntenraad van ’t Holthuys in het plaatselijke krantje. ‘Mensen praten in Annen over ’t Holthuys. Het is echt een begrip. Ik wilde destijds mensen ontmoeten en stappen zetten om terug te keren in het arbeidsproces. Het leek me een goede mogelijkheid om mezelf nuttig te maken. Ik had vanuit mijn werk ervaring met het maken met notulen.’ De taak van Janny is nu overgenomen door een secretaresse van Lentis. Dat betekent dat ze afscheid neemt van de cliëntenraad van De Enk. Ze blijft nog bij de cliëntenraad van ’t Holthuys. Maar notulen hoeft ze niet meer te maken. Meekijken naar de zorg Wat doet de cliëntenraad? Eef: ‘We kijken mee in wat er speelt en hoe we de zorg kunnen verbeteren. Het is ook heel belangrijk om te kijken of het geld goed besteed wordt.’ Er zijn cliëntenraden bij de huizen van Dignis en daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad. ‘In de cliëntenraad kijk je mee naar de zorg van alledag: het eten, de schoonmaak, de verzorging, spelletjes, wandelen. Het gaat over alles wat te maken heeft met het directe contact. Daar kunnen we verschil in maken.’ De Centrale Cliëntenraad kijkt naar het beleid van Dignis en overstijgende zaken. De cliëntenraden kunnen echt meepraten, omdat hun rol in de wet is vastgelegd. Ze hebben adviesrecht en soms instemmingsbevoegdheid. Janny: ‘Dat geeft ook aan dat het belangrijk is, waardevol. Je doet er toe. Men kan niet om jou heen. Je kunt echt iets veranderen in de situatie van een ander.’ Om goed te werken, moet de cliëntenraad een afspiegeling zijn van de bewoners van het huis. Daarnaast zijn er mensen die vanuit een bepaalde kwaliteit in de cliëntenraad terechtkomen. De cliëntenraden vertegenwoordigen de bewoners, een groep die niet (meer) voor zichzelf op kan komen. Eef: ‘Je voegt zo iets toe aan de kwaliteit van leven van mensen die dat zelf minder goed kunnen aangeven.’ Janny: ‘Mijn moeder is 86. Zij woont nog zelfstandig, maar ik weet vanuit die ervaring goed wat er nodig is voor iemand die ouder is. Het is heel nuttig om juist vanuit die andere kant ervaringen in te brengen.’

Wapenfeiten in een moeilijk jaar Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar, ook voor de cliëntenraad. Door corona vonden vergaderingen vaak digitaal plaats. Toch bleef het contact goed. Een belangrijk item op de agenda was de voeding. Eef: ‘Voeding is ontzettend belangrijk voor mensen. Er kwamen eigenlijk geen klachten over de voeding. Maar betekent dat dan ook dat er geen klachten zijn? We hebben dit met de Centrale Cliëntenraad besproken en op grond daarvan hebben we een heel uitgebreid protocol gemaakt over het leveren van voeding. Dan kun je dit goed beoordelen, ook al krijg je weinig directe feedback.’ In het afgelopen jaar waren er zorgen over de leiding in De Enk. ‘Een locatiemanager vertrok. Toen bleef er nog een over. Gelukkig heeft de directie besloten om twee locatiemanagers te plaatsen. Anders kwam de leiding wel erg op afstand te zitten. Door dit zo te organiseren is er meer aandacht voor medewerkers en dat is goed voor bewoners.’ Corona heeft in de verpleeghuizen veel impact gehad. ‘De bezoekregelingen zijn steeds met ons afgestemd. Daarover hadden we een directe lijn met de directie. Wij hebben aangedrongen op een heel strenge bezoekregeling. Dat is ook gehonoreerd en we kunnen dan ook met trots zeggen dat er geen besmettingen binnen De Enk zijn geweest. Veiligheid voorop.’ Aan de cliëntenraad wordt advies en instemming gevraagd. Maar de cliëntenraad neemt ook zelf initiatief. ‘We hebben iedere vergadering een gast om nieuwe dingen te leren. Zo hadden we laatst een gesprek met de vertrouwenspersoon in het kader van de wet zorg en dwang. We waren heel enthousiast over hoe ze functioneert. Dus toen hebben we de leiding gevraagd om er een beetje meer reclame voor te maken. En dat is gebeurd.’ Contact Het is belangrijk om een goede relatie met de manager te hebben. Eef: ‘Die kan de Cliëntenraad meenemen. En als het contact goed is, kun je meer bereiken.’ Het cliëntenraadswerk is mooi en nuttig werk, concluderen Eef en Janny. Maar daarnaast is het ook heel gezellig. Janny: ‘Je maakt het met elkaar leuk. Iedereen doet mee. Het is mensenwerk. Om het tot een succes te maken heb je iedereen nodig. Ik kijk er altijd naar uit als we elkaar weer gaan ontmoeten en er weer voor gaan.’

Ken je iemand met belangstelling? Ken je iemand die ook cliëntenraadslid wil worden?