Eenvoudiger en overzichtelijk

Door Willemien Afman

Eindelijk! Een eenvoudiger en overzichtelijk model om zorg te declareren Het zorgprestatiemodel (ZPM) komt eraan! Vanaf volgend jaar is het ZPM de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Geen overbodige luxe, want hoe het nu gaat is ingewikkeld en omslachtig.

Hoe is het nu geregeld? We hebben patiëntprofielen, diagnose behandelcombinaties (dbc’s), zorgzwaartepakketten (zzp’s) voor mensen die langer zorg nodig hebben en dbbc’s in de forensische zorg. Al die verschillende vormen bekostiging hebben geresulteerd in veel regels en administratie. Bovendien sluit de bekostiging vaak niet aan bij de zorg die iemand werkelijk krijgt en zorgverleners zijn veel tijd kwijt aan het registreren van alle behandeltijd. Veel gedoe dat niet bijdraagt aan betere zorg. Dat vond ook de Nederlandse Zorgautoriteit en samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliënten is het zorgprestatiemodel tot ontwikkeling gekomen. Wat is het zorgprestatiemodel? Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging en zorgt voor eenvoud. De ‘prestaties’, bijvoorbeeld een consult of een overnachting in een kliniek, bepalen welke vergoeding wij krijgen. Het ZPM lost de meeste knelpunten op waar we nu tegen aan lopen. Zo worden onze zorginkomsten veel sneller uitbetaald, komt er minder administratie en wordt het eenvoudiger. Dat komt onder andere doordat de schotten in de zorg verdwijnen. De overige ontwerpcriteria waar het nieuwe model aan moest voldoen, staan weergegeven in onderstaande afbeelding.

Wat betekent het zorgprestatiemodel voor Lentis? En wat kunnen medewerkers verwachten? Ook Lentis moet per 1 januari 2022 voorbereid zijn op de komst van dit nieuwe bekostigingssysteem. Om dit te bereiken is er een projectteam opgesteld dat hard bezig is om de implementatie in goede banen te leiden. Ook is er al veel voorwerk gedaan. Lieke Pelders vanuit adviesbureau EIFFEL is de projectleider: ‘Op 1 juni ben ik gestart bij Lentis als projectleider implementatie ZPM en het is goed om te zien dat er al veel zaken zijn opgepakt binnen Lentis. Graag zet ik dit komend jaar door zodat we op de eerste dag van het komende jaar gereed zijn om met dit nieuwe model te gaan werken. Dat gaat zeker goedkomen, ik vind de mensen bij Lentis heel proactief. Binnenkort zullen we vanuit het projectteam meer informatie geven over het zorgprestatiemodel en het project binnen Lentis door onder andere aan te sluiten bij verschillende gremia’, licht Lieke toe. ‘Ook zal er een routekaart op Lentisnet worden gepubliceerd waar je kunt terug vinden wat je wanneer kunt verwachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opleiding en trainingen. Houd Lentisnet dus zeker in de gaten!’

Meer weten over het zorgprestatiemodel? Je leest alles over de achtergrond, de nieuwe regelgeving en de landelijke ontwikkelingen op www.zorgprestatiemodel.nl. Ook kun je daar webinars terugkijken. Voor medewerkers van Lentis geldt dat ze terecht kunnen op Lentisnet in de groep Zorgprestatiemodel of bij de project­groep­leden (die vind je ook in de groep). Bekijk ook de video op Youtube over het Zorgprestatiemodel

Lieke Pelders (foto eigendom EIFFEL)