Het hofje in Uithuizen

De leidinggevenden Bianca Nieland en Saskia Vrij zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen van een gezamenlijk nieuwbouwproject. Lentis, Cosis en Noorderzorg zijn bij deze nieuwbouwplannen een unieke samenwerking aan gegaan. De organisaties hebben nu op verschillende plekken locaties in een dunbevolkt gebied. Dat kan efficiënter. De verwachting is dat ze elkaar zullen versterken en dat de verschillende doelgroepen interacties met elkaar aan zullen gaan. Dit geldt ook voor het personeel, dat over en weer gebruik kan maken van elkaars kennis en vaardigheden. Er zijn aardbevingsgelden beschikbaar om een en ander te realiseren, alle drie organisaties hebben te maken met aardbevingsproblematiek.

Door Anne Helmus

Saskia: ‘De gezamenlijke nieuwbouw van de drie organisaties zal gerealiseerd worden op het terrein waar nu de BW De Tille nog staat. Om plaats te maken voor de nieuwbouw zal De Tille gesloopt worden. Met het afbreken van De Tille gaat ook een stukje geschiedenis verloren. Het is een heel rustige plek. Ideaal voor bewoners die gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving. Je kijkt op veel plekken uit over de landerijen. Er is veel overdekte openbare ruimte in het gebouw waar bewoners de benen kunnen strekken en elkaar ontmoeten. Het personeel heeft ook een nauwe band met deze plek.‘ Bianca: ‘Toch is nieuwbouw noodzakelijk, de bewoners wonen op zit-slaapkamers en een aantal moet gebruik maken van een gezamenlijke badkamer. Dat voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het zal meer toekomstbestendig worden. De bewoners zullen er echt op vooruitgaan in een woonunit met meer comfort en privacy.’ Saskia: ‘Het aantal woonplekken zal in de nieuwe opzet afnemen van 38 naar 25. Een aantal bewoners staat op de wachtlijst voor een plek in een BW in de stad Groningen. Bewoners die binding hebben met deze streek, omdat hun familie hier woont, zullen hier vooral blijven wonen.’ Bianca: ‘Op zich is het een uniek project waarbij drie organisaties met elkaar samenwerken. Cosis is goed in het organiseren en uitvoeren van dagbesteding. Ook kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld bewoners van Lentis gaan wandelen met iemand met dementie van de Noorderzorg. Cliënten van Cosis verrichten nu ook al allerlei hand- en spandiensten voor de Noorderzorg. De woonvoorzieningen worden gebouwd in de vorm van een hofje. Het hofje krijgt een open verbinding met de naast gelegen wijk en de school die in de buurt ligt. Het is ook de bedoeling dat er een theehuis en een kinderboerderij komt en een moes- en pluktuin. Dat geeft kansen om de bewoners aan zinvolle dagbesteding te helpen en bewoners van de naastgelegen buurt te ontmoeten.’ Saskia: ‘Het duurt nog ongeveer vijf jaar voordat de nieuwbouw er staat. Het is van belang dat we het betrokken personeel blijven enthousiasmeren. Daar hebben we best een lange adem voor nodig. Er zijn al werkgroepen opgestart waarin afvaardigingen van de verschillende organisaties in vertegenwoordigd zijn. In de maand juni is er een bijeenkomst om voorlichting te geven aan de buurt. Vervolgens zal ook de familie van de huidige bewoners geïnformeerd en er bij betrokken worden. Voor Saskia en Bianca genoeg werk aan de winkel In hun gezamenlijke werkruimte poseren ze voor een affiche met daarop de ironisch bedoelde tekst, om mensen die overal problemen zien, op andere gedachten te brengen. De tekst luidt: ‘Ja maar, wat als alles lukt?’. Dat zou inderdaad mooi zijn en gelet op de gedegen en breed gedragen plannen is die kans groot.’

Links Saskia Vrij, rechts Bianca Nieland