Veel contact met mensen en een heel andere ‘tak van sport’

Wilma en Alie van het vaccinatiebelteam

Coby Schuiling interviewt collega’s van het Facilitair Bedrijf. Deze keer is ze in gesprek met Wilma Sipma en Alie Ganzeveld van het vaccinatiebelteam van Lentis. Hoe is het om onderdeel te zijn van het vaccinatieproces en hoe beleven ze deze corona-tijd?

Voorbereidingen Vanaf januari is Lentis al bezig met de voorbereidingen voor vaccinatie. Er is een werkgroep in het leven geroepen en er zijn plannen gesmeed hoe dit vaccinatieproces voor ruim 1000 Lentismedewerkers en, bij benadering, 625 cliënten aan te pakken. Dat vraagt veel van onze organisatie: van het bewaren van vaccin, het vaccineren zelf tot het administreren en registreren. Wilma en Alie zijn vanaf het begin betrokken bij het proces voor de vaccinatie van medewerkers. Ze verzenden de uitnodigingen, doen mee in het belteam om de afspraken in te plannen en de vaccinatiegegevens te verwerken. Je zou zeggen een flinke taak, maar ze doen dit naast hun gewone werk! In de praktijk betekent dit dat ze alle ontwikkelingen continu moeten volgen. Dat is een intensief proces. Eerst zou er gevaccineerd worden met AstraZeneca en toen weer niet. Inmiddels is er gevaccineerd met het Janssen vaccin op de locatie Kardinge in Groningen. Daar zijn eigen prikstraten voor Lentismedewerkers. Om een idee te krijgen hoe Wilma en Alie het vaccinatieproces ervaren, legden we ze de volgende vragen voor. Jullie maken deel uit van het vaccinatie belteam en registreren. Hoe is dat zo gekomen? Wilma en Alie: ‘In het najaar van 2020 werd er in De Hazelaar (Zuidlaren) een eigen Lentis corona- teststraat opgezet. Daarvoor werd een apart telefoonnummer aangemaakt, waarop de Lentismedewerkers snel een afspraak voor een coronatest konden maken.’ ‘Hiervoor werd ook een zogenaamd ‘Belteam’ in het leven geroepen en omdat er snel geschakeld moest worden, werd er in de werkgroep Vaccinatie gekeken wie daarvoor benaderd konden worden. Zo kwam het dat Koen Eshuis, Han Oosting en wij in onderling overleg deze telefoon bemanden.’ ‘Zodra er sprake was van levering van de vaccins moesten uiteraard ook weer de afspraken voor het vaccineren van de daarvoor in aanmerking komende medewerkers worden gepland. Han had inmiddels een andere baan en zo gingen Koen en wij verder, aangevuld met een aantal mensen uit de organisatie. Uiteindelijk is het merendeel van de afspraken door ons drieën gemaakt.’ ‘Naast het maken van de afspraken moest op de priklocatie ook de administratie verzorgd worden. Eerst in Martiniplaza en later in Kardinge. Ook dit doen wij, ondersteund door collega’s uit onze organisatie.’

Door Coby Schuil

Bij veel mensen hebben wij nu een beeld, die wij tot dan toe alleen maar van naam kenden. Ook is de afwisseling om een paar dagen elders te werken erg leuk.’

Had je vooraf kunnen bedenken wat voor impact dit heeft op je gewone werk? En wat is leuk en minder leuk? Wilma en Alie: ‘Van tevoren hadden wij niet kunnen inschatten hoelang deze periode zou duren en zeker niet hoe intensief het zou zijn. Naast onze reguliere werkzaamheden is dit zeker een ‘klus’. Een klus die ook heel leuk is om te doen, omdat je met een heel andere tak van sport te maken krijgt en met heel veel mensen contact hebt. Bij veel mensen hebben wij nu een beeld, die wij tot dan toe alleen maar van naam kenden. Ook is de afwisseling om een paar dagen elders te werken erg leuk.’ ‘We zitten nu aan het eind van de vaccinatieperiode van medewerkers. De laatste prikdagen zijn niet helemaal volgepland, zodat er in de afsprakenlijst geschoven moet gaan worden. Dit ervaart niet iedere medewerker als prettig en dat is wel een mindere ervaring van deze periode, maar ook wel begrijpelijk. Het liefst wil iedereen aan het einde van zijn/haar dienst gevaccineerd worden, hetgeen natuurlijk niet mogelijk is.’ Omdat jullie intensief bij dit proces betrokken zijn, blijft er weinig tijd over voor ontspanning.

Welke momenten gebruik je om even los te laten? ‘Het afgelopen half jaar was zeker pittig. En door de corona-beperkingen, gingen we voor ontspanning naar buiten om een lekkere wandeling/fietstochtje te maken. Gelukkig wonen wij in een gebied met hiervoor volop mogelijkheden, dus niets te klagen!