Door Anne Helmus

Beweeg­tuin Oldambt in de maak

Nog sponsors gezocht!

Door een gezonde leefstijl voel je je vaak beter over jezelf. Ook heb je minder last van stress en ben je minder vaak ziek. Als zorgaanbieder en werkgever heeft Lentis leefstijl hoog op de agenda staan voor de cliënten en medewerkers.

In het kader van deze missie spreek ik via Microsoft Teams drie initiatiefnemers van het plan om een zogeheten beweeg­tuin te realiseren bij de Lentisvestiging aan de Mr. D.U. Stikkerlaan te Winschoten. Het zijn Bert Kuiper, cliënt en lid van de Centrale Cliëntenraad, Anja Blokzijl, verpleeg­kundige en leefstijlcoach en Frea Siebring, activiteiten­begeleider en leefstijlcoach, beiden werkzaam in het Regio­team Oldambt.

Samen sporten is stimulerend Bert Kuiper: ‘Een beweegtuin is een fitnessgebeuren in de openlucht. Er zijn allerlei toestellen waar je zelfstandig oefeningen kan doen. Het is in de open lucht, dus sowieso gezonder dan binnen. Het kan ook vooroordelen verminderen als er een mogelijkheid is dat mensen met en zonder een psychiatrische beperking samen kunnen sporten. Want de beweegtuin zal voor iedereen toegankelijk zijn. Het geld dat er aan uitgegeven wordt zal goed besteed worden. Je ziet er echt iets voor terug. Het is een mooie en laag­drempelige manier om in beweging te komen. Met nog een aantal andere cliënten ben ik betrokken bij dit project. Wij zijn als het ware ambassadeurs, betrokken bij het tot stand komen van de tuin en zullen straks een rol gaan spelen om cliënten te stimuleren gebruik te maken van de mogelijk­heden van de beweegtuin. Ik heb zelf al een soort vergelijkend warenonderzoek gedaan en verschillende beweegtuinen uitgeprobeerd. Er zit wel verschil in en we hebben al een duidelijke voorkeur voor een leverancier. Samen sporten is stimulerend. Je kunt elkaar op een leuke manier aanspreken om mee te blijven doen. Een beetje groepsdruk is niet verkeerd. Via Lentis ben ik in contact gekomene met de sportschool. Momenteel heb ik zelf een abonnement genomen en volg nu online lessen. Mede­werkers van Lentis kunnen ook gebruik maken van de beweegtuin. Niet steeds gesprekken voeren van achter hun bureautje, maar samen aan de gang met hun cliënten in de beweegtuin. Een beetje meer beweging lijkt me trouwens ook helemaal niet slecht voor veel medewerkers.’

Kost veel energie Anja Blokzijl en Frea Siebring vertellen dat ze inmiddels de helft van de financiën rond hebben. Lentis Leefstijl, de gemeente Oldambt en de organisatie TriTeamGonuts staan samen garant voor de helft van de kosten. Ze zijn nog in onderhandeling met een belangrijke sponsor en hopen nog andere sponsoren enthousiast te kunnen maken voor dit project. Anja: ‘Het is wel een hele klus om de koppen bij elkaar te krijgen. Het gaat echt niet van een leien dakje. Het kost veel extra energie om dit naast mijn gewone werk voor elkaar te krijgen. Lentis Leefstijl gaat ons bij dit project, zoals gezegd, financieel, maar ook inhoudelijk ondersteunen. Ze helpen ons bij het schrijven van een wervende tekst om sponsoren te enthousiasmeren en zullen het project mede gaan dragen. De locatie hebben we in samenspraak met Lentis Vastgoed gevonden. Het is een plek, grenzend aan het parkeerterrein en er wordt een parkeerplek opgeofferd. Er wordt een haag omheen geplaatst voor de nodige privacy. Ook hebben we op deze plek een bankje gepland om even uit te puffen en voor het sociale contact. De toestellen die we op het oog hebben zijn niet goedkoop, maar gemakkelijk in het onderhoud en gecertificeerd en hufterproof!’ Frea Siebring: ‘Ook de organisatie Het Huis van de Sport van de gemeente Oldambt denkt mee. Eén van hun medewerkers zal regelmatig trainingen gaan geven in de beweegtuin. De medewerkers van Lentis kunnen ook gebruik maken van de tuin om cliënten te activeren.’

Tips voor sponsoren zijn welkom. Mail naar: a.blokzijl@lentis.nl