Beter samen

De richting van Lentis, Dignis en FPC Dr. S. van Mesdag

Door Willemien Afman

Hoe zit het ook alweer? Vorig jaar hebben we bewegingen in gang gezet om op een andere manier samen te gaan werken. We nemen afscheid van het concern Lentis en richten drie zelfstandige stichtingen op: Lentis, Dignis en Mesdag die zo de kwetsbare doelgroepen beter kunnen bedienen. Tegelijkertijd gaan deze drie meer samen­werken om te behouden wat goed is en dat verder uit te bouwen. Je kunt stellen dat de samen­werking losser maar intenser wordt. Losser op de organisatie, intenser op de inhoud.

Beter samen vanuit zelfstandigheid Dat is de naam die gegeven is aan de implementatie van bovenstaande de visie. Het omschrijft de overgang van het ‘oude concern’ naar de nieuwe samenwerking van de drie stichtingen. Om de overgang naar het nieuwe samenwerkingsmodel te realiseren, zijn er werkpakketten ingericht. Per werkpakket is beschreven hoe we van de uitgangssituatie bewegen naar de gewenste situatie en welke acties door wie en wanneer moeten worden uitgevoerd. Wat is de voortgang? Inmiddels, midden maart, zijn er flinke stappen gezet. Twee werk­pakketten zijn afgerond: de directiestructuur Lentis GGZ is ingericht en de ontvlechting Mesdag is afgerond. Aan de onderstaande werk­pakketten wordt met allerlei mensen uit de organisatie, hard gewerkt: 1 Samenwerkingsverband/toedeling ondersteunende functies 2 Snijvlak FZ/GGZ: Joint venture FZ/GGZ en Forint 3 Herinrichting managementstructuur Dignis 4 Snijvlak VVT/GGZ: Joint venture VVT/GGZ 5 Gefaseerde verzelfstandiging van Dignis en Lentis GGZ.

De transitie van Lentis is een omvangrijk traject dat de een meer aangaat dan de ander en dat ook allemaal verschillende tijdspaden kent. Dan kan het ingewikkeld zijn om bij te blijven. Uiteraard proberen we een ieder aangehaakt te houden. Dat doen we vooral op Lentisnet. Geïnformeerd blijven? Alle informatie over de ontvlechting, de voortgang in totaal en per werk­pakket, vind je op Lentisnet. Ga daarvoor naar de groep Beter Samen en word lid. Vragen stellen doe je in de groep of aan Willemien Afman (wr.afman@lentis.nl). Wil je meer weten over (het visietraject van) Lentis GGZ, Dignis en onder­steuning? Dan kun je via het menu aan de rechterkant op Lentisnet de juiste ingang vinden.