Lentis Research

Door Jannie Strijk

onderzoek doen om de zorg te verbeteren

Het onderzoek van Lentis Research is erop gericht de zorg voor cliënten continu te verbeteren. Wat zijn de effecten van onze zorg? Kan de zorg beter of misschien anders? Deze vragen vormen de basis voor de onderzoeken bij Lentis Research. Met het onderzoek draagt Lentis Research bij aan kennisontwikkeling op het gebied van psychische klachten. Jaarlijks brengt Lentis Research een jaarverslag uit waarin je kunt lezen over al het onderzoek binnen Lentis. In het jaarverslag worden ook altijd onderzoekers geïnterviewd. Die lees je nu in Lentis Magazine. Bekijk hier het hele jaarverslag.

Lees de drie interviews met onderzoekers hierna.

Lentis heeft vier kernwaarden geformuleerd: gastvrij, optimistisch, avontuurlijk en wijs. Deze vier kernwaarden komen allemaal terug bij Lentis Research.

  • Gastvrij, omdat we in ons onderzoek oog hebben voor de cliënt en naasten.
  • Optimistisch, omdat we met ons onderzoek bij willen dragen aan verbetering van de zorg.
  • Avontuurlijk, omdat we al werkend met wetenschappelijke kaders in ons denken niet eerder gebaande paden betreden.
  • De kernwaarde Wijs is de basis voor ons bestaan: