Charlie Schillemans

vertelt over haar onderzoek

Door Jannie Strijk

Charlie Schillemans studeerde Bewegingswetenschappen. In 2020 is ze begonnen als promovendus op het Leefstijl project van Lentis.

Waarom heb je ervoor gekozen om promotieonderzoek te doen? Binnen de studie Bewegingswetenschappen staat onderzoek centraal. Hoewel dit me vooraf wat saai leek, kwam ik er tijdens de opleiding achter dat onderzoek juist heel veelzijdig, praktisch en leuk kan zijn. Zo groeide mijn wens om onderzoeker te worden in een praktische setting, zoals een ziekenhuis, ggz-instelling of revalidatiecentrum. Ik vind het mooi om de dagelijkse praktijk met wetenschap te verbinden en daarmee bij te dragen aan betere zorg. Als je dan op zoek gaat naar dat soort functies, zie je vaak dat het om een promotieplek gaat of dat ze een gepromoveerde onderzoeker zoeken. Vanuit een promotietraject ontwikkel je tools, ervaring en kennis om zelfstandig onderzoek te doen, iets dat ik ook graag wil. De vacature voor promovendus op het Leefstijl project bij Lentis sprak me dan ook direct aan. Het project sluit volledig aan bij mijn interesses en achtergrond en geeft me de mogelijkheid om te groeien als onderzoeker. Ik heb direct gesolliciteerd en nu zit ik hier!

Vertel eens iets over jouw promotieonderzoek? In het CHAPTER project onderzoeken wij de effecten van leefstijltrainingen op cliënten die poliklinisch worden behandeld. We kijken wat de training doet voor hun mentale en lichamelijke gezondheid, maar ook of ze bijvoorbeeld gelukkiger worden, beter functioneren in het dagelijks leven of meer meedoen in de maatschappij. We proberen zo het brede plaatje van gezondheid en herstel in kaart te brengen. De leefstijltraining die we onderzoeken wordt al jaren binnen Lentis ontwikkeld en gebruikt om medewerkers te trainen. De training richt zich op voeding, beweging, slaap, zingeving, ontspanning en middelengebruik. Plezier en haalbare leefstijldoelen staan hierin centraal. Kortgeleden is deze training doorontwikkeld in een leefstijltraining voor cliënten. We hopen mede met dit onderzoek deze leefstijltraining te kunnen inbedden in de behandelpraktijk. Mijn promotieproject begon met een literatuurstudie om te onderzoeken wat er al bekend was op het gebied van leefstijltrainingen bij psychische aandoeningen. We vonden dat leefstijltrainingen een positief effect hebben op de lichamelijke en waarschijnlijk ook op de mentale gezondheid van cliënten. Het effect op andere aspecten van gezondheid en herstel bleek nauwelijks onderzocht. Daarnaast focussen trainingen in bestaand onderzoek zich vaak maar op één of twee leefstijlaspecten (meestal beweging of beweging + voeding). Mogelijk dat een gecombineerde training met meerdere leefstijlaspecten werkzamer is en zo meer kan betekenen voor de behandelpraktijk. Vandaar dat wij de effecten van onze gecombineerde training willen onderzoeken. We zijn afgelopen jaar gestart met een pilotstudie en zullen aan het eind van dit jaar een grote gerandomiseerde studie, een RCT, starten. Dit type onderzoek is één van de grootste bewijslasten om aan te tonen of een behandeling werkzaam is. In de pilotstudie doen we ervaring op voor de RCT. We kunnen dan eventueel aanpassingen doen, zodat het onderzoek en de training zo goed mogelijk loopt en aansluit bij de doelgroep.

Op zoek naar het brede plaatje van gezond­heid en herstel

Hoe vind je het om onderzoek te doen binnen Lentis? Ik ben heel blij dat ik in een klinische setting werk, ik vind dat extra waardevol. Werken in een organisatie die niet primair gericht is op onderzoek is ook extra uit­dagend. Zo is het logistiek soms ingewikkelder en heb je met verschillende partijen en belangen te maken. We werven door de hele organisatie en elke afdeling werkt net iets anders. Cliënten zijn ook allemaal anders. In onderzoek werk je vaak aan de hand van een draaiboek, maar in de klinische praktijk loopt het eigenlijk nooit helemaal zoals vooraf bedacht. Hierdoor moeten we vaak improviseren en creatief denken, ik vind dat persoonlijk juist wel leuk. Op dit moment loopt de pilotstudie met twintig cliënten, die we hebben verdeeld over twee groepen. Eén groep krijgt de leef­stijl­training en één groep krijgt hun reguliere behandeling. Deze groepen gaan we met elkaar vergelijken. We hebben tot nu toe positieve reacties van de deelnemers ontvangen. Het was voor ons best spannend of de balans tussen zoveel mogelijk informatie verzamelen en deelnemers niet te veel te belastend was. Dat lijkt gelukkig heel goed uit te pakken. De komende tijd gaan we bezig met het afronden van de pilotstudie en de voorbereiding van de RCT. Dat wordt een groot project waar ik heel veel van ga leren. Ik vind het leuk om te zien dat onze plannen nu echt tot leven komen.

Hoe was het om met je onderzoek te starten tijdens corona? Mijn sollicitatiegesprek is nog op locatie geweest, maar daarna volgde al snel de eerste lockdown. Ik ben volledig vanuit huis begonnen bij Lentis. Omdat ik startte met een literatuuronderzoek werkte dit best goed, ik kon er helemaal induiken. Ik wist natuurlijk ook niet beter. Pas nu ik weer deels op kantoor werk merk ik dat ik dingen heb gemist, zoals het sparren met collega’s en de informele contacten. Ik vond het vanuit huis lastig om binding te krijgen met mijn collega’s op de afdeling. Er waren wel wat online bijeenkomsten, maar dat is toch anders. Het is lastiger om je plekje binnen het team te vinden. Gelukkig was de binding met mijn promotieteam vanaf het begin heel goed. Al met al kijk ik terug op een ongehinderde start van mijn onderzoek. De werksfeer binnen Lentis is onwijs fijn. Medewerkers hebben een hart voor de zorg en dat voel je in de contacten. De manier van samenwerken is heel open, waardoor je kennismaakt met verschillende visies en zelf ook meer durf te delen. Zo leer ik veel van mijn ervaren collega’s. Als promovendus kom je natuurlijk net kijken, maar toch krijg ik veel vertrouwen van mijn begeleiders en werken we echt als team samen aan het project. Voor mij is dit een ideaal leerklimaat. En, niet onbelangrijk: het is ook erg gezellig op de werkvloer!

Onderzoek: CHAPTER

Promotor: prof. dr. Stynke Castelein

Co-promotor: dr. Rogier Hoenders

Co-promotor: dr. Sanne Booij

Waarom heb je ervoor gekozen om promotieonderzoek te doen? Binnen de studie Bewegingswetenschappen staat onderzoek centraal. Hoewel dit me voor­af wat saai leek, kwam ik er tijdens de opleiding achter dat onderzoek juist heel veel­zijdig, praktisch en leuk kan zijn. Zo groeide mijn wens om onderzoeker te worden in een praktische setting, zoals een ziekenhuis, ggz-instelling of revalidatiecentrum. Ik vind het mooi om de dagelijkse praktijk met wetenschap te verbinden en daarmee bij te dragen aan betere zorg. Als je dan op zoek gaat naar dat soort functies, zie je vaak dat het om een promotie­plek gaat of dat ze een gepromoveerde onderzoeker zoeken. Vanuit een promotie­traject ontwikkel je tools, ervaring en kennis om zelfstandig onderzoek te doen, iets dat ik ook graag wil. De vacature voor promovendus op het Leefstijl project bij Lentis sprak me dan ook direct aan. Het project sluit volledig aan bij mijn interesses en achter­grond en geeft me de mogelijkheid om te groeien als onderzoeker. Ik heb direct gesolliciteerd en nu zit ik hier!

Dit artikel is gebaseerd op het interview in het jaarverslag van Lentis Research.