Verbindende hulpverlening als joint venture

Op zoek naar een beter leefbaar spoor

Op 23 maart is het project ‘Verbindende hulpverlening als Joint Venture’ met vertegen­woordigers van alle betrokken partijen afgesloten. In het project zijn tien buiten­gewone burgers gevolgd, ‘outsiders’, ernstig beschadigde mensen met een carrière van verslaving, psychiatrie en toestanden. In de loop van de tijd gelabeld als ‘verwarde personen’ of ‘mensen met onbegrepen gedrag’. In dit project is hun leven als vertrek­punt gekozen. De tien deel­nemers zijn intensief begeleid door hulp­verleners van Lentis (Geeste­lijke Gezond­heids­zorg Noord-Nederland) en de VNN (Verslavings­zorg Noord-Nederland). Ook mede­­werkers van de gemeente Groningen en van de WIJ-teams zijn vaak behulp­zaam geweest. Onderzoekers van bureau Breuer & Intraval hebben het traject van dichtbij gevolgd met praktijk­begeleidend onderzoek.

Wat werkt? Er is gekeken naar wat daadwerkelijk werkt om het leven van de deelnemers op een beter leefbaar spoor te krijgen door te experimenteren met verschillende strategieën, onconventionele ‘oplossingen’ en het in­schakelen van externe hulp­troepen. Diagnosen, behandel­doelen en herstel­plannen zijn naar de achter­grond geschoven. De vraag was steeds: ‘Wat vind jij belangrijk?’ ‘Wat heb jij nodig?’ ‘Wat zie jij zelf als oplossing?’ Het doel was om de ervaring op te doen dat het best kan lukken. En soms ook niet: mislukken mag, van gedachten veranderen ook. De winst delen De deelnemers zijn niet hersteld door dit project. Dat was van het begin af nooit de bedoeling. Wel kunnen we zeggen dat de meeste mensen er beter op geworden zijn en dat we er met z’n allen: ‘deelnemers’, hulp­verleners en onder­zoekers, veel van geleerd hebben. Dat is de winst. En die willen we graag delen. Het geleerde is vast­gelegd in een onderzoeks­rapport. Marlieke de Jonge maakte twee boekjes met praktische tips: Tips voor verbindende hulpverlening en Weerwoord. In de bijgevoegde infographic vind je meer informatie over de uitkomsten. Het geeft meer inzicht in de resultaten, de obstakels in de zorg en het biedt toe­gang tot het onderzoeksrapport en de boekjes.

Marlieke de Jonge Eylard Haijer Irene Schoonbeek

Bitatio atus blabo