Hans Verschoor

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Twee jaar met pensioen en nog steeds heel actief en maatschappelijk betrokken. Zo kunnen we Hans Verschoor, onze nieuwe voorzitter Raad van Toezicht, goed omschrijven. Hans (67) woont met zijn echtgenote in Hoorn, hun twee kinderen en kleinkinderen wonen om de hoek. Een mooie omgeving en omstandigheid om bij te komen van een drukke werkhistorie. Maar dat geldt niet voor Hans: ‘Ik heb na mijn pensionering een aantal zaken voor de VO raad gedaan en was voorzitter van de raad van commissarissen bij de Rabobank in West Friesland. Dat laatste was na twaalf jaar klaar en dus was er ruimte voor een nieuwe toezichthoudende functie. Precies op dat moment kwam Lentis voorbij’.

Lentis is een GGZ instelling, Dignis biedt ouderenzorg, heb je daar affiniteit mee?

‘De VVT sector is mij bekend. Ik ben namelijk ook voorzitter van de Woonzorggroep Samen in Noord-Holland. En ik ken de GGZ omdat ik in het verleden in Amsterdam heb gewerkt als directeur bij een zorggroep die nu onderdeel van Arkin is. Dus ja, affiniteit is er zeker’, concludeert Hans Verschoor. ‘Ik vind het leuk om een aantal toezichthoudende rollen te vervullen in deze fase van mijn leven. Een bijkomende aardigheid is dat Lentis in een regio zit die ik in nog niet zo goed ken. Hans Verschoor heeft veel verschillende posities bekleed gedurende zijn loopbaan. ‘Achteraf is het de not for profit sector die me altijd geboeid heeft. Ik ben als sociaal cultureel werker in Amsterdam Osdorp begonnen, vanuit daar aan mijn eerste leidinggevende functie begonnen waar het vooral ging over de multi-etnische samenlevingsproblematiek. Vervolgens ben ik als directeur bij de Hogeschool van Amsterdam aan de slag gegaan en daaropvolgend heb ik een start gemaakt binnen de GGZ. Uiteindelijk ben ik voor mezelf begonnen als organisatieadviseur, ook weer voor de non-profit sector, voornamelijk bij het hoger onderwijs en in toezichthoudende functies’. Daarnaast heb ik leiderschapstrainingen gegeven en was ik kerndocent bij de NSO. En nu dus Lentis. ‘Uiteraard kende ik Lentis. Toen ik in de psychiatrie werkte was Lentis al één van de grotere GGZ organisaties in Nederland. Ik ben drie maanden geleden begonnen en heb inmiddels een aardig beeld van Lentis. Dat komt omdat ik met veel verschillende mensen kennis heb gemaakt, bij Dignis en bij Lentis GGZ. En ik ben onder de indruk van wat ik gezien heb’. Er speelt momenteel veel bij Lentis. De eerste stappen om Dignis en Lentis te ontvlechten waren al genomen. Hoe kijk je daar tegenaan?

Hans: ‘In alle gesprekken komt naar voren dat er geen twijfel is over de noodzaak om te ontvlechten. Maar de stip aan de horizon is voor velen nog niet helemaal duidelijk, denk ik. Dat is vaak de lastigste fase: snelheid in het proces moet dan ondergeschikt zijn aan de kwaliteit. Dus kun je je de tijd permitteren, dan moet je die zeker nemen. We moeten goed in kaart brengen waar we naar toe werken’.

Door Willemien Afman

Wat is de rol van de Raad van Toezicht in deze transitie?

‘Daar zijn we, een Raad van Toezicht, in een relatief nieuwe samenstelling en een Raad van Bestuur, die nog niet zo heel lang samenwerkt, vaak over in gesprek. Onze belangrijkste taak is toezicht houden op de kwaliteit van het besturen. Dat betekent dat we de goede vragen moeten stellen aan de Raad van Bestuur en voor de Raad fungeren als klankbord. Wij moeten voelen en weten dat Lentis in goede handen is. En uiteindelijk zullen we onze goedkeuring moeten geven aan de verschillende onderdelen van de ontvlechting, denk aan de meerjarenbegroting en de toekomstige organisatiestructuur. In de Raad van Toezicht zitten leden met veel kennis van dit soort trajecten, dus dat is mooi meegenomen. Dat verhoogt de kwaliteit van het toezichthouden’, licht Hans toe, ‘En het belangrijkste bij dit alles is het doel dat we gaan ontvlechten vanuit cliëntbelang, daar doen we het voor’. Je bent drie maanden bij Lentis, heb je al iets meegemaakt wat je is bijgebleven?

‘Tijdens mijn introductie sprak ik iemand die vertelde dat ze de cliënt en de medewerker meer aandacht en liefde toewenste. Een mooie wens, maar tevens een met een boodschap. Want eigenlijk geeft ze aan niet tevreden te zijn over hoe dat nu geregeld is. Ik heb begrepen dat het binnen Lentis niet altijd makkelijk is geweest de afgelopen jaren. Gelukkig is er vertrouwen dat het goed gaat komen, maar is er ook het besef dat we nog een weg te gaan hebben met elkaar’. Wat wens jij Lentis toe?

‘Ik gun de Lentismedewerkers arbeidsplezier. En ik gun ze de professionele ruimte om het werk te doen zoals ze denken dat het goed is voor de bewoners en patiënten. We hebben met elkaar een klus te klaren. Er is van alles gaande: post-Covid, veranderingen in de financiering, de problemen op de arbeidsmarkt. En daarbij ook nog een hoge kwaliteit van zorg leveren. Dat is veel. Daarom hebben we als Raad van Toezicht dit devies: we weten welke hobbels we moeten nemen, laten we vooral niet elkaars hobbel zijn. We moeten goed elkaars verantwoordelijkheden kennen en elkaar niet in de weg willen zitten’, besluit Hans.