Bert Middel

heeft afscheid genomen van Lentis

‘Het is eigenlijk een paradox: het is goed dat ik wegga, maar ik vind het wel jammer’

Door Willemien Afman

... een no nonsense Raad van Bestuur. Daar ben ik positief over, zij brengen de ontvlechting tot een goed einde.

We spraken Bert Middel tijdens zijn laatste dag als voorzitter van de Raad van Toezicht bij Lentis. Bert heeft daar 9,5 jaar bij gezeten, waarvan de laatste periode als voorzitter. We zijn benieuwd hoe Bert terug kijkt op zijn jaren bij Lentis. ‘In die jaren heb ik verschillende samenstellingen in de Raad van Toezicht meegemaakt. En wat opvalt is dat er eigenlijk nooit gedoe is geweest. Wel pittige discussies, ook moeilijke soms zelfs crisisachtige kwesties met de inspectie en toezicht. Er is van alles gebeurd, maar de Raad van Toezicht is altijd on speaking terms gebleven’.

Bert vertelt gepassioneerd over zijn affiniteit met de GGZ. In zijn tijd als Tweede Kamerlid voor de PvdA, halverwege de jaren 90, nam Middel de niet populaire portefeuille GGZ in. In die tijd een ondergeschoven sector. ‘Niemand zat op die portefeuille te wachten, dus nam ik deze op me. Ik ben toen vanuit het beleid met de psychiatrie in aanraking gekomen. Ik deed veel werkbezoeken bij instellingen en ben heel anders tegen de psychiatrie aan gaan kijken. Ik had vooroordelen over psychiatrie, dacht dat het voor hoger opgeleiden was. En dat maatschappelijk werk voor de ‘arme lui’ was. Dat ben ik gaan nuanceren. Wel werd me duidelijk dat er veel niet goed geregeld was binnen de GGZ, voor de patiënten dan’. Is dat nu anders? Bert: ‘Nee. Zowel in de politiek als in de samenleving staan cure en care nog altijd hoger in aanzien dan de geestelijke gezondheidszorg. Dat is jammer’. Bert Middel verliet de politiek en ging op aanraden van Geert Sanders, goede vriend en destijds voorzitter van de Raad van Toezicht bij Lentis, als lid Raad van Toezicht aan de slag. ‘Het idee was dat ik de boel wat kon opschudden. De relatie tussen de toenmalige Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht was zozo. Toen speelde ook de discussie rondom de Wet Normering Topinkomens. Dat zette de boel op scherp. Aansluitend zijn wijzigingen geweest in de Raad van Bestuur, Martin Sitalsing volgde Bert van der Hoek op en Arien Storm kwam in de plaats van Corstiaan Bruinsma. Er was gedoe, met wisselingen, zoals dat ook voorkomt bij andere organisaties, dat hoort erbij’.

Bert vervolgt: ‘Ook de Raad van Toezicht veranderde qua samenstelling. Peter Lerk volgde Geert Sanders op als voorzitter. Roel Verheul kwam toen als interim bestuurder in de Raad van Bestuur. Hij kreeg de ontvlechting als opdracht mee en heeft dat voor zover ik kan beoordelen, naar behoren gedaan. Lentis is gewoon te groot en te complex. Daarom hebben we Van Mesdag ook eerder al los gehaald van Lentis. Ook vind ik dat Dignis een zelfstandige positie verdient. Johan Oostinga is gekomen en vormt samen met Arien Storm, Inge Pesch en Leo Wanders een no nonsense Raad van Bestuur. Daar ben ik positief over, zij brengen te ontvlechting tot een goed einde. Met als doel de beste zorg te bieden aan de mensen die onze hulp nodig hebben’. Dus je laat Lentis met een gerust hart achter? ‘Klopt. Lentis is een eigentijdse organisatie geworden met een goed bestuur en goed toezicht. Het is voor mezelf ook beter om te gaan. Het is niet goed om zo lang in een toezichthoudende functie te zitten. Je gaat je namelijk vereenzelvigen met de organisatie. Ik ben trots op Lentis, ik voel me er deel van uitmaken. Op het moment dat je dat voelt, moet je afscheid nemen. Je kunt dan niet meer voldoende professionele afstand nemen om toezicht te houden. Dat is eigenlijk de paradox: het is goed dat ik wegga maar ik vind het wel heel jammer’.

Lentis is gewoon te groot en te complex. Daarom hebben we Van Mesdag ook eerder al los gehaald

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de Raad van Bestuur en op de gang van zaken binnen Lentis. De leden van de Raad van Toezicht zijn er ook voor de Raad van Bestuur met advies en een luisterend oor.

De Raad van Toezicht van Lentis bestaat uit de volgende leden: • Hans Verschoor (voorzitter) • John Bos • Truus Dolstra • Vivienne Frankot (vice-voorzitter) • Adriaan Jansen • Peter van Wageningen