Rogier van Gilst

Veranderen gaat gepaard in kleine stapjes

Rogier, die een jongensachtige indruk maakt, werkt al weer twintig jaar bij Lentis. Hij begon ooit als slaapwacht op het WWA, daarna als woonbegeleider. Vervolgens bekleedde hij verschillende functies binnen de automatisering. Hij heeft daar met plezier gewerkt en zette zich ervoor in om processen toegankelijker, handiger en mooier te maken. Voordat hij aan zijn tienjarige loopbaan binnen de automatisering begon werkte hij ook nog een jaar als activiteitenbegeleider. Sinds november 2020 is hij projectcoördinator van Lentis Leefstijl. Iemand die tien jaar in de IT heeft gewerkt en bijna tien in de zorg is wel een unicum.


Door Anne Helmus

We spreken elkaar in de koffiehoek van het Forum in Groningen. Rogier is een bevlogen prater. Vol enthousiasme vertelt hij hoe hij geïnspireerd raakte door het boek Blue zones. Het boek gaat over gezond en gelukkig meer dan 100 oud worden. Dat kan met De blue zones-methode van Dan Buettner. Er zijn 5 plekken op aarde waar de mensen significant ouder worden: Okinawa, Californië, Nicoya, Icaria en Sardinië. Hun geheim? Een stressvrij leven, ook op oudere leeftijd, een doel in het leven, gezonde voeding, lichte beweging en een heel hechte gemeenschap. We filosoferen erover hoe moeilijk het voor iedereen is om je een gezonde levensstijl aan te meten en verdiepen ons in de voor iedereen geldende, maar in het bijzonder voor cliënten, belemmerende factoren. Het gesprek erover aangaan Want duurzame gedragsveranderingen zijn voor iedereen moeilijk te realiseren. Als je in de supermarkt rondloopt word je verleid door het aanbod en uitgekiende marketing. Het grootste deel van het aanbod Is niet echt gezond. Veel fastfood: vet en zoet. Dit gemaksvoedsel is ook dikwijls goedkoper dan de gezondere producten. Veel cliënten vallen onder budgetbeheer en hebben veelal niet meer dan vijftig euro in de week te besteden. Sporten is te duur en geld voor leuke dingen is er niet. Meestal wordt ook nog een behoorlijk deel van dit bedrag besteed aan rookwaren of de bekostiging van andere verslavingen. Als je dan ook nog moeite hebt om je impulsen te onderdrukken en een korte termijn behoeftebevrediging. dan kan dat gemakkelijk resulteren in ongezonde keuzes. De stress van het hebben van schulden helpt ook niet mee. Een gezonde leefstijl implementeren en verbinding zoeken binnen een grootschalige organisatie als Lentis is een grote opgave. Het liefst zonder al te veel te willen betuttelen of te moraliseren, maar vooral door het gesprek erover aan te gaan. Rogier zegt: ‘Veranderen gaat het best gepaard met kleine stapjes. Het liefst elke dag eentje. Teveel tegelijk veranderen gaat niet lukken. Successen moet je vieren en probeer plezier te hebben in de veranderingen die wel lukken en je niet schuldig te voelen over de dingen die je beter niet had kunnen doen.’ Binnen Lentis zijn er meer dan 100 leefstijlcoaches opgeleid. Deze sleutelfiguren werken op verschillende plekken binnen de organisatie. Ze zijn opgeleid door Esther Steffek, Matthijs Eendebak en Rogier Hoenders. De leefstijlcoaches maken de ‘olijfolie’ vlek groter binnen de organisatie.

De trainingen gaan over jezelf en zijn laag­drempelig

Lentis kan helpen met verschillende trainingen om iemands leefstijl aan te passen of te verbeteren. We kijken naar gedrag en proberen een leefstijl die niet wenselijk is te veranderen, men leert als het ware nieuw gedrag aan. Men kan vervolgens bepaalde patronen doorbreken en er bewust voor zorgen om niet terug te vallen. Aansluiting bij dat wat de cliënt zelf wil veranderen is essentieel.

Er vinden veel positieve dingen plaats ‘De trainingen gaan over jezelf en zijn laagdrempelig. Ze vinden in een groep plaats. Een van de onderwerpen is hoe het komt dat je bepaalde keuzes maakt en hoe je het aanpakt om beter tot je recht te komen. Het gaat om zaken als minder koffie drinken en minder roken en op tijd naar bed. Doordat de training in een groep plaatsvindt ontstaat er een groepsgevoel en een onderlinge band en stimuleert men elkaar. Ook wordt er soms samen een gezond menu gekookt. Als het lukt om bepaalde veranderingen in je leven te realiseren is het stimulerend om complimenten van groepsgenoten te ontvangen. Er vinden veel positieve dingen plaats. In Winschoten hebben een aantal cliënten deel genomen aan een Triathlon en zijn er inmiddels meerdere sportactiviteiten waar cliënten van Lentis aan deelnemen. Door deelname aan deze activiteiten krijgen cliënten succeservaringen die heel waardevol zijn.’ ‘We willen ook meer samenwerken met andere gemeenten en andere externe partners. De ziektekostenverzekeraar Menzis is al een vaste partner binnen dit project. Ook lijkt het ons zinvol om een rol te gaan spelen binnen de wijkteams om zodoende tot een geïntegreerde aanpak te komen. Het positieve voorbeeldgedrag van de medewerker kan ook een stimulans geven om te veranderen.’ Wil je meer informatie over Lentis leefstijl? Kijk eens op de Lentis Leefstijl groep op Lentisnet. In een vorige Lentis Magazine kon je de blog van Ursula lezen. Zij volgde ook een van de cursussen leefstijltraining.