Een uitnodiging om je eigen (levens)verhaal te (her)schrijven

Training Positieve Gezondheid en persoonlijke groei

Het is de eerste week van 2020. Vandaag dinsdag 7 januari is het een frisse en bewolkte dag met een gevoels­temperatuur van 3,6C en ik heb een lunchafspraak met de toenmalige projectleider Jolanda van afdeling leefstijl in het restaurant van de Kliniek aan de Hereweg Groningen. ‘Of ik de trainingen Positieve gezondheid voor medewerkers wil gaan verzorgen’ vroeg ze en bood hiervoor 4 uur per week aan. Collega Geeske had mij ook al eerder benaderd. Zij gaf deze training volgens het model Positieve gezondheid van Machteld Huber. In verband met haar vertrek bij Lentis zocht ze een opvolger. Intuïtief had ik ervaringswerker Jakob de Boer erbij gevraagd. In eerste instantie dacht ik, omdat het paste bij het programma van deze vierde en laatste bijenkomst. Dit bleek een gouden greep. De chemie was er direct, gezamenlijke ideeën golfden in overvloed en we spraken af om aan de hand van de basis Positieve gezondheid van het Institute of Positive Health/ Machteld Huber, er een eigen mooie training Positieve gezondheid en Persoonlijke groei van vier dagdelen van te maken.

Voor de start Meerdere voorbereidingssessies volgden in het net geopende Forum. Een prachtige all-in plek waar je alleen al door de omgeving gestimuleerd wordt om met elkaar mooie ideeën te bedenken en uit te werken. Vlak naast de bioscoop in het gebouw, aan een zitje, zitten twee mannen met opengeklapte laptops en stapels Positieve gezondheid programma-onderdelen. Af en toen verkleinen we de ingenomen ruimte met alle paperassen om ons heen weer tot passend voor twee personen aan een tafeltje. De sfeer is relaxed en creativiteit borrelt. Koffie en cappuccino’s veraangenamen ons verblijf en langzamerhand ontstaan er vier eigen dagdelen, een beetje van Machteld, vooral vermengd met onze eigen ideeën, kennis en kunde van datgene wat wij willen uitdragen en overbrengen naar onze medewerkers en cliënten. ‘Wat doen jullie dan’, vraagt Astrid van de horeca, terwijl ze ons wederom voorziet van koffie. We kijken elkaar aan, want dit is natuurlijk een mooie ultieme test of we in een paar zinnen kunnen uitleggen wat we in deze training doen en aanbieden. ‘Het gaat om het begrip gezondheid goed over te brengen. Gezondheid gaat over alle verschillende levensdomeinen, niet alleen lichamelijk en psychisch, maar gaat ook over mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren. We willen met mensen in deze training stilstaan bij al hun levensgebieden en bewustwording hierover vergroten. Bijvoorbeeld hoe ga je het contact aan met de ander, hoe communiceer je met jezelf en de ander. Hoe hou je uiteindelijk de regie over je eigen leven.’ ‘Komt dit over Astrid?’, vragen we en het voelt een beetje of de uitslag van het examen nu bekend is. ‘Het lijkt me mooi en ook veel’, zegt ze en gelukkig is er een grote glimlach. ‘Misschien één wijs tegeltje van Franciscus van Assisi’ zeg ik om de kern te raken: ‘Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien’

‘Volgens mij zijn jullie heel goed bezig’ , ik ga weer verder. ‘De plicht roept’, zegt ze lachend. Het is 26 oktober 2021. Vandaag –dinsdag– is een zachte dag met 14C. De zon schijnt regelmatig en ik wil naar buiten. Ondertussen zijn Jakob en ik al bij groep 8 van medewerkers, starten we in januari met groepen voor cliënten. Hebben we de eerste terugkomochtend georganiseerd en ons boekje ‘Spijt verdwijnt pas als je het hebt’ uitgebracht.

Boekje Eerder hadden Jakob en ik al een E-book uitgegeven, waarin we verhalen en gedichten op alle levensdomeinen hebben gebundeld. Ergens in januari 2021 ( ik weet ook niet meer wat voor weer het was) las ik een boek van Bronnie Ware over de Top 5 regrets of the dying. Dit indrukwekkende boek inspireerde mij tot het schrijven van korte verhaaltjes door deze top vijf ‘Spijt’ op onszelf te betrekken. Jakob schreef op elke Spijt een gedicht en zo ontstond dit boekje. Wij willen namelijk graag mensen inspireren om hun eigen ’Spijt’ onder ogen te durven zien. Om zelf ook op dit onderwerp te bezinnen. Oude overtuigingen los te laten en nieuwe stappen te zetten naar een waardevol leven. Wij hopen dat dit boekje een uitnodiging mag zijn om je eigen (levens) verhaal te (her) schrijven. We willen het boekje verbinden aan onze trainingen Positieve gezondheid en persoonlijke groei, waarin we met medewerkers en cliënten in gesprek willen aan de hand van de 5 Spijt thema’s. ‘Astrid, Jakob wil je graag nog een gedicht voordragen, zo wordt het nog duidelijker’, roep ik enthousiast:

Niets heeft betekenis van zichzelf behalve de betekenis die jij eraan geeft Verandering is de enige constante Het is wat voor jou betekenis van waarde heeft Gebaseerd op jouw waarden van belang voor jou als mens Die je in stappen mag behartigen Nemen we een sprong in het diepe Om aan te sluiten Bij jouw veranderwens

Belangstelling voor onze trainingen? In januari hebben we twee groepen ( medewerkers) op locaties Groningen( Hereweg) en Winschoten ( Clubhuis). Ook starten we met een eerste groep cliënten. Je kunt je via Lentisnet opgeven en/ of rechtstreeks contact opnemen als je vragen hebt. Met een zwierige groet, Anton en Jakob Je kunt het boekje voor de kostprijs van 6 euro aanschaffen. Het is verkrijgbaar bij Lentis Leefstijl door een mail te sturen lentisleefstijl@lentis.nl.