In het nieuws

Het nieuws werd de afgelopen periode gedomineerd door de coronacrisis. En ook Lentis en Dignis kwamen regelmatig in beeld met expertise, ervaringen en onderzoek.

ONDERZOEK IMPACT CORONACRISIS OP MENSEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAABHEID

In de media was er ruim aandacht voor het onderzoek van Inge van Balkom en Stynke Castelein naar de impact van de coronacrisi­s op mensen met een psychische kwetsbaar­heid. Voor het onderzoek werden 105 mensen gevraagd naar positieve en negatieve veranderingen op hun psychisch welbevinden tijdens de eerste crisis .

Positieve en negatieve ervaringen

Als positieve ervaringen in hun psychische gezondheid tijdens de corona­crisis noemen deelnemers vooral minder prikkels en meer rust Een deel­nemer: ‘De wereld was eindelijk rustig en over­zichtelijk: niemand wil iets van je. Iedereen zat thuis, waardoor mijn leven ineens niet zoveel afweek van dat van een ander.’ Ook het afstand houden en geen handen schudden werd door meer dan de helft van de ondervraagden als (zeer) prettig ervaren. Wel vond de helft van de onder­­vraagden het minder mogen ontvangen van bezoek (zeer) onprettig. De ‘fysiekere’ maatregelen bleken dus goed te doen, maar de ‘socialere’ maat­regelen zijn pittiger. Deelnemers geven ook negatieve ervaringen aan. Zo wordt het missen van het contact met anderen door 22% spontaan benoemd. Daarnaast melden deel­nemers angst voor het corona­virus en stress door onjuiste omgang van anderen met corona- maat­regelen. Zo beschrijft een deelnemer: ‘Het heeft mij angstig gemaakt voor persoonlijke contacten.’

Rapportcijfer 8 voor geboden zorg De helft van de deel­nemers geeft een 8 of hoger voor de geboden zorg (hoeveel­heid en kwaliteit), ook al werd die geboden in andere vorm toen persoonlijk contact niet/nauwelijks mogelijk was. Wel werd het minder face to face contact hebben met de behande­laar duidelijk benoemd als gemis. Meer dan 60% vond dit onprettig. Er komt vervolg­onderzoek naar de ervaringen tijdens de tweede golf.

Het onderzoek in de media Lees het artikel van het Dagblad van het Noorden Bekijk het item in Noord Vandaag van RTV Noord en het artikel van RTV Drenthe

DE OMLOOP

Handmedailles uitgereikt bij de Omloop De medewerkers van de Omloop In Norg werden verrast met medailles van het ‘handmedalproject’. Dit is een wereldwijd project van kunstenaars, om zorgmede­werkers die in de frontlinie van de corona­zorg hebben gewerkt te bedanken en te eren. De medailles worden gemaakt naar één voor­beeld waar iedere kunstenaar zijn persoonlijke, creatieve draai aan geeft. In Nederland werkten zo’n veertig kunstenaars mee aan het project.

De enige in het Noorden De Omloop In Norg is één van de acht instellingen in Nederland en de enige in het Noorden, waar de hand­medailles zijn uitgereikt. Liesbeth den Besten, ‘handkeeper’ voor Nederland, overhandigde ze ceremonieel aan Clariska Brantsma, de ‘handgiver’ voor de Omloop. De uitreiking vond online plaats van­wege corona. Later die dag ontvingen mede­werkers hun medaille ‘live’ uit handen van Clariska. Bekijk het filmpje dat we maakten van de uitreiking. Het NOS journaal (op 11›13» is het item te zien) en het Dagblad van het Noorden waren erbij.

Reportage De Omloop

NOS Nieuwsuur maakte een indruk­wekkende reportage over de Omloop in Norg. Verzorgende IG Ester Koops, nabestaande Arjen Snijder en medisch directeur Inge Pesch kwamen aan het woord in deze reconstructie van de Corona uitbraak. Bekijk de uitzending

SUPRANET

‘Geen toename suïcides sinds begin coronacrisis’

Tot oktober constateert Supranet GGZ géén toe­name in het aantal cliënten over­leden door suïcide sinds het begin van de uitbraak van corona. De specifieke cijfers staan in bijgevoegd document.

Waarom deze gegevens?

Zorgen over een mogelijke toename in suïcides zijn aanleiding geweest om in maart de Commissie Actuele Nederlandse Suïcide­registratie op te richten, die inzicht heeft in de wekelijkse en maande­lijkse ontwikkelingen. Over de periode tot en met september 2020 constateren de commissie­leden Registratienet­werk Forensische Genees­kunde, Nationale Politie, ProRail, NS, IGJ, de Neder­landse ggz, initiatiefgroep Zero Suicide, FARR, Supra­net GGZ, vakgroep Forensische Genees­kunde GGD GHOR NL, LOT-C, landelijk net­werk ziekenhuizen en 113 Zelf­moord­preventie geen toe­name van het totaal aantal suïcides in Nederland.

Wat is Supranet?

Supranet GGZ is het lerend netwerk voor- en door GGZ-professionals dat streeft naar minder suïcides door steeds betere zorg. Ten­minste 40% van de mensen die suïcide plegen is in zorg bij een GGZ-instelling. De aan­name is dat er op het gebied van suïcidepreventie in de instellingen nog een wereld te winnen is door vroeg­signalering, behandeling volgens richtlijnen, optimale veiligheid en continuïteit van zorg, het betrekken van naasten en het delen van de goede voor­beelden en ervaringen. Je leest er meer over op de site Supranet GGZ.