LENTIS, 1995-2020

een levend portret

in de spiegel van de tijd

Door Jannie strijk

Lentis is een organisatie met een historie. Op 28 november bestond Dennenoord 125 jaar. Samen met Groot Bronswijk, dat nog eerder werd gesticht, de Riagg en de RIBW fuseerde het in de vorige eeuw tot GGz Groningen. En van GGz Groningen kwam Lentis. Historicus Rense Schuurmans schreef een boek over de ontwikkelingen in de laatste 25 jaar.

25 jaar geleden verscheen het boek Dennenoord, waarin de geschiedenis van 100 jaar Dennenoord werd vastgelegd. Er gebeurde veel in 100 jaar. Maar misschien gebeurde er wel net zoveel in de afgelopen 25 jaar: we groeiden – niet alleen in de ggz, maar ook op het gebied van ouderenzorg en forensische zorg. Ook dat verdiende vastgelegd te worden. Rense Schuurmans, historicus en lid van de commissie Lentis Erfgoed, schreef het boek Lentis, 1995-2020, een levend portret in de spiegel van de tijd , waarin hij de laatste 25 jaar van onze geschiedenis beschrijft.

Dit boek beschrijft de ontwikkelingsgeschiedenis van GGz Groningen dat in 1995 ontstond uit een fusie tussen Dennenoord, Groot Bronswijk, RIAGG, RIBW en Berkenhof. In 2007 wordt Lentis als naam gekozen. Dat het concern wordt getooid met de naam GGz Groningen is geen toeval, evenmin als de naamsverandering in Lentis twaalf jaar daarna. In vijfentwintig jaar maakt de organisatie Lentis een turbulente ontwikkeling door. Structuren veranderen, culturen veranderen en 2020 is voor Lentis opnieuw een scharniermoment. Terwijl Dennenoord in 2020 viert dat het 125 jaar geleden werd gesticht, bestaat Lentis in hetzelfde jaar 25 jaar. Het boek gaat over: de verbeeldingskracht van de medewerkers, hun denken, voelen en doen in de steeds veranderende context van de afgelopen 25 jaar; over de organisatie van Lentis, over de relatie tussen patiënt en hulpverlener, de rol van de familie, over de ggz als zorgproduct en economische eenheid, over de gevolgen van politieke keuzes voor Lentis, over concurrentie of samenwerking als beleidslijn, over de vermaatschappelijking van de zorg. Kortom: het boek vertelt niet alleen het verhaal van Lentis in de afgelopen 25 jaar, maar is ook een tijdsdocument van de ontwikkelingen in de ggz in Nederland in deze periode. Het boek etaleert de rijkdom van Lentis in tien hoofdstukken, met de gezichten van de Tijdgeest als verbindende schakel tussen de hoofdstukken. Het geheel is ingebed in een beschouwende inleiding en twee essays over kenmerken van de psychiatrische zorg tijdens de afgelopen 125 jaar, ingezoomd op het therapeutische landgoed Dennenoord. Een boek waarin iedereen die betrokken is bij de ggz zijn eigen vragen en ontwikkeling terugvindt. De voorintekening voor het boek is voor medewerkers inmiddels gestart. Iedereen heeft een persoonlijk bericht ontvangen met de mogelijkheid om vroeg in te tekenen. Het boek zal later via Uitgeverij Profiel in de boekhandel beschikbaar zijn.