Even voorstellen: de VAR

Door Jannie Strijk

Verpleegkundigen vormen met ruim 900 mede­werkers de grootste beroeps­groep binnen Lentis. Om de stem van de verpleeg­kundigen goed te laten horen en terug te zien in het beleid is de VAR opgericht. VAR staat voor Verpleeg­kundige advies­raad. Het is een onafhankelijk advies­orgaan dat op beroeps­inhoudelijke basis advies geeft aan directie of raad van bestuur om de kwaliteit van zorg te waar­borgen en te verbeteren. De VAR is daar­naast onder­deel van de professionele staf. Het doel van de VAR is kwalitatief goede zorg te bieden mee te denken over het strategisch beleid en over een prettige werk¬omgeving.

Horen zien en spreken Het motto van de VAR is: horen zien en spreken. Door onze gezamenlijke stem te laten klinken willen we mede­zeggen­schap uit­oefenen op verschillende gebieden. Denk hierbij aan zorg­inhoudelijke taken als dwang en drang en suicide­­preventie en ook beleids­processen zoals functie­differentiatie en de 24 -uursdienst. Horen, zien en spreken. Dat deden ze voor het eerst volledig corona­proof op 24 november via een meet & greet in teams.

Bekijk het filmpje waarin leden van de VAR zich voorstellen: