Zorg Dichtb(l)ij op z’n

Stadsknoals

Door Jannie Strijk

Eigenlijk zijn ze in Stadskanaal in 2007 al begonnen met de aanzet tot de ontwikkeling van Zorg Dichtbij. Een door een werkgroep opgestelde beleidsnotitie in 2015 Geen woorden maar daden was een verdiepende versie maar kwam helaas destijds niet tot stand. In september 2019 pakten een aantal enthousiaste medewerkers het gedachtengoed opnieuw op. Dit leek een aangewezen moment om de oude inzichten opnieuw uit de kast te halen en deze mee te nemen in de Zorg Dichtbij ontwikkelingen, maar dan wel bottom up! Zorg Dichtb(l)ij op z’n Stadsknoals. Henk van der Kooij, senior gedifferentieerd verpleegkundige bij het FACT Stadskanaal, en Marjolijn Poker, SPV-CGW bij de polikliniek in Stadskanaal, vertellen er meer over.

Dezelfde ingrediënten De ingrediënten zijn die van Zorg Dichtbij aldus Marjolijn: cliënt centraal, herstelondersteunende zorg, positieve gezondheid, leefstijl, cliëntervaringsdeskundigheid en samenwerking met cliënt en ketenpartners. Wat vinden zij belangrijk? Het doel is duidelijk: ‘benaderbaar zijn voor verwijzers en ketenpartners. Voor cliënten geen onnodige hobbels.’ Dat is de drijfveer aldus Henk en Marjolijn. ‘We zoeken later onderling wel uit welke professionals een vraag het beste kunnen oppakken. We kijken wat we al in huis hebben.’ Behalve polikliniek en FACT Stadskanaal sluiten daarbij ook de Basis GGz, OP en Jonx aan als het aan Marjolijn en Henk ligt. ‘Voor mijn gevoel doen we de zorg al voor een deel dichtbij’ vult Henk aan. ‘Ontwikkelingen vanuit de visie op positieve gezondheid en herstelondersteuning bieden, naast de door Europa gestimuleerde zelfregie van cliënten, interessante kansen om meer in deze tijd passende kwaliteit van zorg te gaan ontwikkelen.’

‘Dit ligt dichter bij mijn hulpverlenershart dan dat ik eerst over zes hekken moet klimmen om dichterbij te komen.’

Niet over één nacht ijs Bij het vormgeven van de plannen zijn ze niet over één nacht ijs gegaan. Er is een discussienota gemaakt die het vertrekpunt vormt voor de Zorg Dichtbij koers van Stadskanaal. Ook is er ingezet op een breed draagvlak. Cliënten en verwijzers zijn betrokken via een enquête. Henk: ‘Op de enquête hebben verrassend veel mensen gereageerd. De conclusies die hieruit naar voren kwamen maken ons, samen met de externe maatschappelijke ontwikkelingen en het interne Lentis (Zorg Dichtbij) beleid, duidelijk dat we dienen te innoveren.’ Marjolijn: ‘Je gaat verder vanuit wat je hebt. Als team Stadskanaal willen we kijken hoe we richting en invulling kunnen gaan geven aan de gewenste zorginnovatie en wat we daarvoor nodig hebben om te kunnen gaan ontwikkelen.’

Draagvlak De punten die naar voren zijn gekomen zullen worden uitgewerkt. ‘Op basis van alle input gaan we met alle medewerkers bekijken waarmee we aan de slag gaan. Het werkt altijd beter als een plan van jou is. Daarom willen we ons er in gezamenlijkheid sterk voor maken.’, aldus Henk. Vanaf de werkvloer, bottom up, samen met de cliënten- en familieraad. Voor de zomervakantie zijn de uitgangspunten en voornemens gepresenteerd aan alle medewerkers, cliëntenraad en familieraad. Daar werd positief op gereageerd. Een mooie stap. Het is geen proces dat snel wordt afgewikkeld. ‘We zijn niet in een half jaar klaar, we willen een gedragen proces.’, aldus Marjolijn. Henk: ‘De coronamaatregelen hebben helaas voorkomen dat wij 29 september onze voorgenomen dialoogprogramma-dag met alle medewerkers hebben moeten afzeggen. We zijn ons nu aan het voorbereiden op een digitale dan wel blended werkvorm.’

Hulpverlenershart Vooruitlopend op de uitkomsten van de dialoogdiscussies en het beleid dat hieruit volgt, kijkt Marjolijn uit naar een nieuwe vorm van samenwerken. Vooral de korte lijnen spreken haar aan. ‘Dit ligt dichter bij mijn hulpverlenershart dan dat ik eerst over zes hekken moet klimmen om dichterbij te komen.’ Henk ziet mogelijkheden voor de toekomst. ‘Wat we nu intern doen zouden we ook extern kunnen doen.’ We zullen in de toekomst ongetwijfeld nog meer van de ontwikkelingen van Lentis Stadskanaal gaan horen!