Door Willemien Afman

Spreekuur Kompas Zuidlaren

Anouk Meijers en Marc van Dijk zijn beiden budgetconsulent bij Kompas Zuidlaren. Een organisatie die als doel heeft om de financiële zelfredzaamheid te bevorderen van iedereen die daar ondersteuning bij gebruiken kan. Kompas biedt verschillende diensten aan, zoals bewindvoering en PGB beheer. Kompas is ooit begonnen in Zuidlaren als bewindvoerder voor patiënten van Lentis, inmiddels al meer dan 35 jaar geleden.

Anouk en Marc willen het spreekuur van Kompas in De Kimme onder de aandacht brengen. Het vermoeden bestaat dat niet iedereen (meer) op de hoogte is van de mogelijkheid om daar je vragen op het gebied van financiën te stellen.


Zitting in De Kimme

Iedere tweede dinsdag in de maand van 14.00 – 15.00 uur organiseert Kompas een spreekuur in De Kimme op het Lentisterrein in Zuidlaren. Anouk: ‘Dat is een zitting waar iedereen terecht kan met vragen over financiën. Patiënten, familieleden van patiënten maar ook mede­werkers die bij­voor­beeld knel zijn komen te zitten. Zij kunnen allemaal kosteloos een bezoek aan ons brengen.’ Uiteenlopende financiële onderwerpen kunnen aan de orde komen. ‘We willen in zo’n eerste contact boven tafel krijgen waar je het meeste bij geholpen bent’, vertelt Marc, ‘sommige vragen kunnen ter plekke opgelost worden. Dan heb je meer een adviserende rol. Maar we verwijzen ook regelmatig mensen door.’ ‘Daar is bijvoor­beeld sprake van als patiënten met een erfenis te maken krijgen of een testament. Of als iemand recht heeft op een toeslag bij de Belasting­dienst, waar ze niet van weten’, licht Anouk toe. Kompas biedt dan de juiste input om zo’n gesprek aan te gaan. Om de drempel laag te houden, werkt Kompas niet op afspraak. Iedereen kan binnen lopen, zolang het maar met financiën en geldzaken te maken heeft.

Niet veroordelend

Niet iedereen praat gemakkelijk over zijn of haar financiële positie. Anouk: ‘Dat begrijpen wij heel goed. Veel vragen die wij binnenkrijgen gaan over het niet kunnen rond­komen. Hoe komt dat? Soms zie je dan meteen dat iets anders kan. Wij hebben overigens geen oordeel. We willen juist hulp bieden’.

‘Ook familie­leden van mensen die zorg van Lentis ontvangen, kunnen bij ons terecht’, zegt Marc. ‘Als iemand zorg ontvangt van Lentis, kan dat ook vragen bij de familie oproepen. Met welke instanties krijg je dan bijvoor­beeld allemaal te maken?’


Nuttig

Het is goed dat patiënten en medewerkers van het bestaan van de zitting in De Kimme op de hoogte zijn. ‘Heb je psychische problemen dan helpt het niet als je je ook nog zorgen moet maken over geld. En vaak zijn hulp­verleners niet op de hoogte van wat allemaal mogelijk is of hebben ze geen tijd om in die materie te duiken. Dan biedt zo’n zitting uitkomst’, vertelt Anouk. ‘We willen vooral het taboe rondom geldzorgen wegnemen. Ik kan me voorstellen dat hulp minder goed werkt, als je financiële situatie niet duidelijk is. Dat geeft stress. We denken daarom dat we een waarde­volle aanvulling op de zorg kunnen zijn’.