Elk team verdient een Truus


door Anne Helmus

Als Truus ergens binnenkomt dan kun je niet om haar heen. Haar gulle lach, Brabants accent en haar vermogen om het ijs te breken, ontwapenen en vullen de ruimte.

Rekening houden met beperking

Als trajectbegeleider gaat Truus samen met de cliënt aan het werk met de vragen; wat wil je en waar wil je uitkomen? Waar moeten we rekening mee houden? Cliënten komen om verschillende redenen in actie. Omdat ze zelf van de bank af willen komen, er een instantie is die ze in de nek zit te hijgen, of naar aanleiding van een vraag van een behandelaar. Ze gaat het liefst met haar cliënten op pad om te laten zien wat mogelijk is. Op het gebied van scholing, werk en allerlei andere activiteiten. Het is niet haar stijl om daar al te veel in een kamertje over te theoretiseren. Ze zegt: ‘Als trajectbegeleider probeer ik passende activiteiten voor mijn cliënten te vinden vaak door een woud van regelingen, die daar jammer genoeg bij horen. Soms is het nodig om eerst eens even met een werkgever of het activiteitencentrum en cliënt te spreken om de mogelijkheden te onderzoeken. Sommige cliënten hebben grote moeite om op tijd te komen of kunnen slecht tegen drukte en veel mensen op een kluitje. Je kunt dan onderzoeken of het mogelijk is dat er rekening gehouden kan worden met deze beperking en iemand van tien tot zes te laten werken in een rustige ruimte. In veel gevallen is er trouwens best veel voor te zeggen om iemand in een gewoon bedrijf te plaatsen in plaats van in een setting waar veel mensen met problemen bij elkaar komen. Vooral als je slecht tegen te veel prikkels kan is dat niet de beste plek.’


Vooral als je slecht tegen te veel prikkels kan is dat niet de beste plek

Een laptop om je te oriënteren op betaald werk

Het Familie Bronsfonds nodigt één keer per jaar alle hulpverleners uit die regel­matig een aanvraag doen voor hun cliënten.

Het is een net­werk­bijeen­komst om ervaringen uit te wisselen en het een en ander op elkaar af te stemmen.

Truus is een van de hulpverleners die regelmatig een aanvraag doet bij het Fonds. Bijvoor­beeld een aanvraag voor een laptop, waardoor iemand zich kan oriënteren op betaald werk. Of de cliënt die duidelijk een stap verder is gekomen en beter toegerust is voor de arbeids­markt door de cursus die door het fonds is betaald.


Veel mensen laten geld liggen

Truus zit gezellig in de kring en vertelt verder over wat ze zoal in haar werk tegen­­komt. Ze heeft veel ervaring met en kennis over allerlei regelingen, uitkeringen en zorg­kosten. Ze kan goed rekenen en helpt haar cliënten om voor de slimste oplossingen te kiezen. Volgens haar laten veel mensen geld liggen doordat ze geen gebruik maken van de gelden van het participatie­fonds. Omdat ze door hun beperking geen gebruik kunnen maken van hun DigiD lopen ze ook vaak de toeslagen mis die je op de site van Mijn Over­heid kunt aanvragen. Zoals de Zorgtoeslag of huur­toeslag.


De methode Truus

‘Ik werk al lang in de Gemeente Oldambt en heb een uitgebreid netwerk opgebouwd. Mijn werkwijze is niet om alleen contacten langs de formele weg maar vaak gewoon op de mensen die ter zake doen af te stappen. Alleen maar binnen de lijntjes kleuren werkt niet. Ik kom op allerlei plekken en vergaar informatie waar de cliënten en collega’s hun voordeel mee kunnen doen.’

Om snel in contact te komen met de mensen van de gemeente beschikt ze over de 06-nummers van medewerkers. Ze heeft hierdoor korte lijnen gecreëerd en heeft er veel energie in gestopt om het vertrouwen van deze mensen te winnen. Dat komt bijvoor­beeld van pas als ze iemand na een periode van dakloosheid ergens onder­gebracht heeft en de huur of de borg nog niet direct betaald kan worden. Ze kan de verhuurder dan garanderen dat het wel goed komt met de huur omdat ze wel zeker weet dat de gemeente mee zal werken aan passende huis­vesting.


Het is niet allemaal koek en ei

Wat ze lastig vindt is dat als ze iemand indiceert voor dag­besteding de gemeente er nog eens vier weken mee bezig is om deze indicatie te fiatteren. Daarna vindt dan nog een keuken­­tafel­­gesprek plaats om op hetzelfde uit te komen. Truus zegt: ‘We komen bijna altijd op het­zelfde uit. Het zou handig zijn als ze gewoon mijn advies en of indicatie overnemen.’


Truus kan zo nog wel uren doorvertellen. Het publiek heeft aandachtig geluisterd. Iemand uit het gehoor, duidelijk niet zo thuis in de materie, verzucht. ‘Elk team verdient een Truus.’